Sa oled siin

Artiklid

"Peeglit" ootavad muutused

Photo by Arno van Rensburg on Unsplash

2019. aasta sügis toob kaasa peegel.ut.ee jaoks olulised muutused. Täpsem info juba lähinädalatel.

Ühisveevärgiga liitumine maksab maaomanikele rohkem kui puurkaevu rajamine

Tartumaa vallad ei anna luba puurkaevu rajamiseks hajaasustuse piirkonda, kus on ühisveevärgi ala või ühisveevärk alles aastate pärast planeerimisel. Ühisveevärgiga liitumiseks on maaomanikud sunnitud sadade meetrite torude väljaehitamisel maksma kordades rohkem kui puurkaevu ehitamise eest.
 

Energiafirma rajab Hiiumaa rannikule meretuulepargi kohalike vastuseisule vaatamata

Nelja Energia jätkab Eesti suurima meretuulepargi rajamisega Hiiumaale ning teeb riigikohtu ettekirjutuste kohaselt täiendavad uuringud keskkonnamõjude hindamiseks. Tuulepargi vastu protesteerivad kohalikud elanikud ja MTÜ Hiiu Tuul.
Planeeritav tuulikupark on üks Euroopa suuremaid. Eesti Energia tütarettevõte Nelja Energia arendab tuuleparki võimsusega 700 megavatti, mis on üle kahe korra võimsam kui kõik senised Eesti maismaale rajatud tuulepargid kokku.

Tartu tööstusettevõtete nõrkuseks on vähene digitaliseeritus

Tartu Ärinõuandla viis tööstusettevõtete seas läbi auditi, milles selgus, et enamikus ettevõtetes on digitaalsete tehnoloogiate ja andmete kasutamise tase pigem madal.
 
Auditis hinnati tööstusettevõtete digitaliseeritust neljatasemelisel skaalal – nõrk, keskmine, hea ja tugev. Enamik ettevõtteid kuulus keskmise taseme alumisse ossa, mis tähendab, et neis rakendatakse mõningal määral erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid erinevate protsesside automatiseerimiseks. Sarnased tulemused ilmnesid ka Viljandimaa ja Harjumaa auditites.
 

Viljandimaal tegutsev piimafarm jäi ilma päikeseelektrijaamast

Viljandimaal Viljandi vallas peamiselt piimakarja kasvatusega tegelevale OÜ Karpole kuuluv Tarvastu piimafarm jäi ilma Eesti Energia poolt neile planeeritud päikeseelektrijaamast, sest liiga hilja selgus, et farmi katus pole päikesepaneelide paigaldamiseks piisavalt tugev.
 

Lehed