Avaleht Sisukaart Liigu põhisisu juurde

Vaata, mida Facebook sinu kohta teab!

Brit Mesipuu | Fotod: Pexels

Sõbraga kohvikus külg külje kõrval istudes ja Facebooki lapates selgub, et ka suuresti ühise tutvusringkonna puhul on nii seintel avanevad postitused kui ka reklaamid ajajoontel erinevad.

Facebook nagu ka teised sotsiaalmeediavõrgustikud, kannab endas algoritme, mis mõjutavad iga konkreetse kasutaja poolt nähtavat sisu.

Millised andmed Facebookil sinu kohta on?

Facebooki algoritm mäletab täpselt, kus kasutaja viibis näiteks möödunud aasta 31. jaanuaril või kes teda piltidel ära märkis (ingl tag), sest ta jälgib oma kasutaja iga liigutust ekraanil. Just see, missuguseid kasutajad koos viibivad, kus ja kui sageli ühiseid postitusi teevad ning kelle postitusi meeldivaks märgivad (ingl like), missuguseid teemasid enam vaatavad, annab esmase aluse nii postituste kui ka reklaamide näitamiseks.

Kuigi Facebooki algoritmid on võrgustiku hästi hoitud saladus ja avalik info tugineb peamiselt sotsiaalvõrgustike uurijate ja turundajate teadmistele, on Facebookis enda kohta infot lihtne teada saada. Selleks tuleb logida oma kontole ja minna siia lingile.

Erinevaid teemasid klikkides saab vaadata pilte, kus kasutaja on märgitud, gruppe, kus ta sõna on võtnud, inimesi, keda ta on müksanud ja muud taolist.

Facebook teab ka kasutaja praeguste kui varasemate sõprade, tuttavate ja ettevõtete kontaktinfot. See võib olla hindamatu väärtusega teave näiteks kontaktide taastamiseks telefoni kaotamise korral Link kontaktide leidmiseks on siin.

Facebook saab jälgida ka kasutaja liikumist, kuid siiski vaid juhul, kui asukoha vaatamise seaded on sisse lülitatud. Link kasutaja liikumise kohta on leitav siit!

Facebooki seina on võimalik vaadata ka ajalises järjekorras. Selleks tuleb klikkida seina vasakus ääres olevale jaotisele „Most Recent“.

Neli põhjust miks Facebooki seinale ilmub just selline sisu

Facebook hindab iga võrgustikku laekuvat postitust nelja kriteeriumi alusel ja annab hindamise järel igale loole „olulisuse skoori“. See baseerub ennustusel kui oluliseks konkreetne postitus konkreetsele kasutajale olema saab. „Olulisuse skoor“ on iga kasutaja jaoks spetsiifiline ja individuaalne ning kordub iga kord, kui kasutaja uuesti Facebooki siseneb.

1. Ütle, kes on su sõbrad ja Facebook näitab nende sisu

Oled ehk märganud, et mõne sõbra ja ettevõtte postitused ilmuvad ajajoonel pidevalt, teiste omad aga üliharva. Facebooki algoritm uurib esmalt postitaja suhestumist konkreetse kasutajaga. Selle aluseks on kasutaja varasem käitumine – kui sageli märgib kasutaja konkreetse sõbra või lehekülje postitusi meeldivaks, kommenteerib neid või jagab.

Kui mõne ettevõtte või sõbra postitustega sageli neid asju teha või niisamagi profiili vaadata, ilmuvad selle ettevõtte või sõbra postitused kasutaja ajajoonele esimeste seas, sest algoritm peab kasutajat nendega hästi suhestuvaks.

Eeltoodu kinnitamiseks tasub läbi viia katse ja valida välja sõbralistist inimene, kellega te ei ole ammu võrgustikus suhelnud. Kui klikkida mõnele tema pildile, märkida mõni postitus meeldivaks või kirjutada sinna kommentaar, tekivad mõne aja möödudes selle kasutaja postitused teise ajajoonele.

Algoritm kalkuleerib ka kasutajale huvi pakkuvaid postitusi ja lehekülgi. Selle aluseks on kasutajale sarnaste huvidega või tema sõpruskonna järgitavad lehed. Seepärast jõuavad kasutajate seinale vahel ka võõraste inimeste ja ettevõtete postitused.

2. Näita oma huvisid ja Facebook näitab, mis sulle huvi pakub

Facebook soovib pakkuda kasutajale huvi pakkuvat sisu ja seetõttu jälgib algoritm kasutaja tegevusi. Algoritm analüüsib sisu, millega kasutaja sagedamini suhestub ehk märgib meeldivaks, kommenteerib või vaatab nii fotosid kui ka videosid. Algoritm teab ja jälgib, kas kasutaja eelistab vaadata pilte või videosid ja näitab vastavat enam.

3. Näita oma reaktsiooni ja Facebook näitab, mis sulle on oluline

Kui kasutaja postitab oma ajajoonele, siis Facebooki algoritm teeb lühikese ajavahemiku jooksul järelduse konkreetse postituse olulisusest. Otsus tekib vastavalt kasutajate reaktsioonile. Postitusi, mis teenivad enam tähelepanu meeldimiste või kommentaaride näol, näidatakse ka laiemale ringkonnale ja vastupidi.

4. Facebook teab, kui kaua uudis on värske

Facebook usub, et inimesed soovivad end kursis hoida viimaste uudistega ja värskus on seetõttu olulise tähtsusega tegur. Siin ei ole siiski absoluutset väärtust. Kui kasutaja lähedane tuttav teatas näiteks kihlusest ja märkis selle ka elusündmusena, peab võrgustiku algoritm seda tõenäoliselt oluliseks. Niisugused postitused saavad enamasti rohkem eelmises punktis välja toodud reageeringuid ja tõstetakse ajajoonel kõrgemale.

Kaks põhjust, millest sõltuvad kasutaja nähtavad reklaamid

Facebookist on aja jooksul kujunenud tõhus reklaamikanal. Kasutaja sisestab sotsiaalvõrgustikku kasutusele võttes oma andmed nagu soo, vanuse, elukoha ja lapsed. Nii on Facebookile teada kasutaja lähenev sünnipäev, haridustase, lapse vanus, tööd andva ettevõtte tegevusvaldkond ja isegi suhte staatus ja kaaslane! Üldiselt hoiavad kasutajad oma andmed ka värsketena ja uuendavad neid.

1. Anna oma andmed ja Facebook teab, mis sind huvitab

Eelpool öeldult teab Facebook kasutaja poolt antud andmeid ja algoritm jälgib tema tegevusi Seega on iga kasutaja just kui avatud raamat, mida reklaamiandjale lugeda anda. Facebook teab, missugused postitused köidavad kasutaja tähelepanu ja lähtub sellest kuvatavate reklaamide valikul.

2. Vaata internetis ringi ja Facebook teab kus sa käisid

Facebooki tööriist Pixel suhtleb lihtsustatult võrgustikus lehte omava ettevõtte veebilehega. Just selle programmi abil saab Facebook teada kasutaja külastustest ühe või teise ettevõtte kodulehele ja tema tegevustest ja viibimisajast seal. Just Pixeli abil näidatakse kasutajale tema Facebooki seinal peale mõne kodulehe külastamist sama firma reklaami.

Kaks võimalust reklaamide peitmiseks Facebookis

Esmalt tuleb saada ülevaade viimatistest nähtud reklaamidest. Seejärel avaneb võimalus nende ettevõtete reklaamid peita.

Üks viis on klikkida siia lingile.

Avaneb ülevaade viimatistest kasutaja nähtud reklaamidest.

Üldisemate teemade sulgemiseks tuleb esmalt valida “Ad Topics”. Näiteks on sealt võimalik valida vähem alkoholitootjatega seotud reklaame.

Põnevat infot konkreetsele kasutajale reklaamide suunamise kohta saab vaadata jaotisest “Data”.

Kui valikud läbi klikkida, saab teada, millised ettevõtted on üles laadinud näiteks uudiskirjade listid, et konkreetne kasutaja sihtimiseks. Just selline võimalus on Facebookil olemas. Ettevõtted saavad oma uudiskirjalisti Facebooki üles laadida ja Facebook leiab kasutajate hulgast inimesed, kelle uudiskirjas olev e-mail vastab Facebookis olevale e-mailile.

Teise võimaluse kasutamiseks reklaamide peitmisel tuleb oma seinalt leida üks reklaam ja klikkida paremal servas olevale kolmele täpile.

Sealt avanevas aknas saab nii reklaami ära peita („Hide ad“) kui ka teada, miks konkreetne kasutaja just seda reklaami nägi. Selleks tuleb klikkida „Why am I seeing this ad?“ ja avanevas uues aknas on kirjas konkreetse reklaami sihtgrupp. Siinses näites sihiti reklaamiga naisi vanuses 18-50 eluaastat, kelle peamine asukoht on Ülenurme.

Siin saab peita ettevõtte reklaami vajutades „Hide“ kui ka eelnevalt kirjeldatud reklaamieelistuste muutmise paika („Make changes to your ad preferences“.)

Nagu näha, on Facebookis mitmeid võimalusi, mille abil saad oma uudisvoo isikupärasemaks muuta.