Sa oled siin

Eesti

Ühisveevärgiga liitumine maksab maaomanikele rohkem kui puurkaevu rajamine

Tartumaa vallad ei anna luba puurkaevu rajamiseks hajaasustuse piirkonda, kus on ühisveevärgi ala või ühisveevärk alles aastate pärast planeerimisel. Ühisveevärgiga liitumiseks on maaomanikud sunnitud sadade meetrite torude väljaehitamisel maksma kordades rohkem kui puurkaevu ehitamise eest.
 

Energiafirma rajab Hiiumaa rannikule meretuulepargi kohalike vastuseisule vaatamata

Nelja Energia jätkab Eesti suurima meretuulepargi rajamisega Hiiumaale ning teeb riigikohtu ettekirjutuste kohaselt täiendavad uuringud keskkonnamõjude hindamiseks. Tuulepargi vastu protesteerivad kohalikud elanikud ja MTÜ Hiiu Tuul.
Planeeritav tuulikupark on üks Euroopa suuremaid. Eesti Energia tütarettevõte Nelja Energia arendab tuuleparki võimsusega 700 megavatti, mis on üle kahe korra võimsam kui kõik senised Eesti maismaale rajatud tuulepargid kokku.

Tartu tööstusettevõtete nõrkuseks on vähene digitaliseeritus

Tartu Ärinõuandla viis tööstusettevõtete seas läbi auditi, milles selgus, et enamikus ettevõtetes on digitaalsete tehnoloogiate ja andmete kasutamise tase pigem madal.
 
Auditis hinnati tööstusettevõtete digitaliseeritust neljatasemelisel skaalal – nõrk, keskmine, hea ja tugev. Enamik ettevõtteid kuulus keskmise taseme alumisse ossa, mis tähendab, et neis rakendatakse mõningal määral erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid erinevate protsesside automatiseerimiseks. Sarnased tulemused ilmnesid ka Viljandimaa ja Harjumaa auditites.
 

Viljandimaal tegutsev piimafarm jäi ilma päikeseelektrijaamast

Viljandimaal Viljandi vallas peamiselt piimakarja kasvatusega tegelevale OÜ Karpole kuuluv Tarvastu piimafarm jäi ilma Eesti Energia poolt neile planeeritud päikeseelektrijaamast, sest liiga hilja selgus, et farmi katus pole päikesepaneelide paigaldamiseks piisavalt tugev.
 

Videointervjuu silmast silma intervjuud ei kaota

Kuigi videointervjuu abil töötajate värbamist pakuvad Eestis praegu kaks firmat, Seeker Solutions ja Videolind, ei kao nende ettevõtete juhtide sõnul silmast silma intervjuu kuhugi. 
 

Esialgu ebaõnnestunud energiavee putitamine tõi eestlastele edu

Eestlaste loodud Belief energiavesi ei olnud tegevjuhi sõnul kehva maitse tõttu turul edukas, ent vea likvideerimisel on jook populaarsemaks muutunud. 
 
Ettevõtte Belief Water tegevjuhi Raido Kereme sõnul sai energiavee esialgsele retseptile saatuslikuks joogi maitse, kuna retseptis ei olnud suhkrut ega magusaineid. "Nullsuhkru trend tuleb tugevalt peale, aga mass tahab ikkagi magusamaid maitseid. Sellest ei saa mööda vaadata," sõnas Kereme. Esialgu koosnes jook veest, kofeiinist ning maitsearoomidest.

Klubi Tempo öine müra häirib läheduses elavaid inimesi

Tartu ööklubi Tempo liigse müra kohta on esitatud kaebusi 2016. aastast, kui klubi avati, ning seetõttu tegi Tartu linnavalitsus sel sügisel klubi vedajatele ettekirjutuse lahtioleku kellaaegade piiramiseks. 
 

Üllatuslik lageraie Saaremaal osutus loopealsete taastamiseks

Puuduliku teavitustöö tõttu kohkusid möödunud sügisel kohalikud elanikud Saaremaal Undva külas nähes mere ääres ulatuslikku lageraiet, mis osutus keskkonnaameti loopealsete taastamiseks.
 
Pärandkoosluste kaitseühingu juhatuse liige Bert Holm selgitas, et loopealsed on valguslembelised avatud maastikud, mis on ajalooliselt olnud lagedad karjamaad. Holm lisas, et paljud ajaloolised loopealsed on praeguseks täis kasvanud nii mändide kui ka kadakatega.
 

Prügikastide paigutus raskendab tudengite prügisorteerimist

Maaülikooli ühiselamutes on jäätmete sorteerimine tudengite sõnul ebamugav ning neil on selleks vähe motivatsiooni, kuna erinevad prügikonteinerid on puudu ja osa olemasolevatest on ebaloogiliselt ja üksteisest kaugele paigutatud.
 

Lehed