Avaleht Sisukaart Liigu põhisisu juurde

Peegel | Ajakirjast

Juhan Peegel (19. mai 1919 – 6. november 2007) oli eesti ajakirjandus- ja keeleteadlane, akadeemik ning kirjanik, kelle eestvõttel avati 1954. aastal tollases Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti filoloogia osakonnas žurnalistika eriharu.

Veebiajakiri Peegel (peegel.ut.ee) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi bakalaureuse ja magistritaseme produktsioonikursuste väljund, ega pruugi kajastada Tartu Ülikooli ametlikke seisukohti.

Kõik autoriõigused portaalis peegel.ut.ee avaldatud artiklite, fotode, kujunduse jm teoste suhtes kuuluvad teose autorile.

Portaalis peegel.ut.ee avaldatud teoste tsiteerimisel ja refereerimisel tuleb viidata teose autorile ja teose pealkirjale. Kui tsitaadid või refereeringud avaldatakse internetis, tuleb lisaks eelnevale tuua enne refereeritavat teksti ka link täistekstile koos märkega "Terviktekst avaldatud Tartu Ülikooli portaalis peegel.ut.ee".

Kõik varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Veebilehe või selle teenuste ükskõik millise osa kasutamine, välja arvatud käesolevates tingimustes lubatud viisil teenuse kasutamine, on rangelt keelatud ja rikub teiste intellektuaalomandiõigusi ning võib allutada Sind tsiviil- ja kriminaalkaristustele, sealhulgas võimalik kahju hüvitamise kohustusele autoriõiguste rikkumise eest.

Võimalike probleemide korral palun pöörduge aadressil ajakirjandus@ut.ee või saidihalduri telefonil 5071737 (Ülikooli lühinumber 3199)

© Tartu Ülikool