Tartus on kevadeti ja sügiseti probleemiks aiajäätmete põletamine ning linnavalitsuse hoiatuskirjad, et see on illegaalne, kipuvad põletajaid külmaks jätma. Jäätmehoolduseeskirja eiramisel linnavalitsuse keskkonnateenistus ainult noomib keelust üleastujaid.  
Peamiselt põletatakse kevadel oksi, kuid leidub ka selliseid, kes sügisel märgadele lehtedele tule otsa teevad. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer nimetas seda räigeks käitumiseks. Kõige suuremaks pidas ta probleemi Vana-Ihastes, kus paljud elavad eramajades.
Maueri sõnul jäävad keskkonnateenistuse käed sellistel juhtudel lühikesteks. „Kui kaevatakse, siis saame meie teha ainult järelvalvet, lihtsalt käime ja kutsume põletajad korrale,“ rääkis ta. Lisaks kohalkäimisele saadetakse laiali ka teateid. „Täna (reedel – toim.) näiteks üks naine helistas ja ütles, et me saadaksime Ihastesse laiali ka venekeelsed teated, kuna seal ainult eestikeelsetest ei piisa. Kui küsida, et miks te põletate, sest üleandmine ei ole kallis ega pole ka kaugele viia, siis on vastuseks tavaliselt : „No lihtsalt, alati on ju nii tehtud,““ ütles Mauer.
Vana-Ihastes elav Kristiina Lemetti kinnitas, et seal aeg-ajalt tõesti oksi põletatakse. „Muu viiakse ikka üldiselt kompostihunnikusse, kuid oksad põletatakse,“ ütles ta. Ta tunnistas, et vahel see häirib see suits teda ja tema lähedasi.
 Päästeameti pressiesindaja Astra Pintson-Käo nõustus Maueriga, et tegu on tõesti probleemiga, kuna kõiksugu mürgised suitsud on inimestele kahjulikud. „Meie kui päästeasutuse poole pealt peame aga eriti ohtlikuks majade vahel lahtise tule tegemist,“ toonitas ta. „Lõkketegemisel on konkreetsed nõuded – erinevate lõkete puhul peab tuli olema hoonetest viie kuni kaheksa meetri kaugusel.“
Pintson-Käo lausus, et päästeamet tegeleb omalt poolt aktiivselt teavitamisega. „Me saadame igal kevadel teated välja ja tuletame inimestele nõuded meelde: ei tohi tuulega tuld teha, tuli peab olema hoonetest kaugemal ja käepärast peavad olema esmased tulekustutusvahendid,“ toonitas ta. Lisaks kordas ta, et lõkke tegemine ei ole absoluutselt keelatud, aga prahi põletamine on valitsuse määrusega keelatud.

Sa oled siin

Aiajäätmete põletajad astuvad linnavalitsuse keeldudest üle.