Kui praegugi on tagahoovis üsna pime, siis pärast uue hoone ehitamist oleks seal hoopiski sünge, nagu koopas. - Pargi 9 omanik Vivian Vaher

Sa oled siin

Detailplaneeringu ettepanek ärritab naabreid

  • Foto: MorgueFile.com

Tartus, Pargi tänaval asuva maja elanikud on mures naaberkrundile planeeritava korterelamu pärast, mis on vastuolus Karlova teemaplaneeringuga.
 
Kristina Vaher üllatus oli suur, kui ta Pargi 11 krundi detailplaneeringu algatamise ettepanekut luges. Selles on kirjas linnavolikogu otsus, et krundi kujust tulenevalt on mõistlik Pargi 11 hoone ehitada risti tema koduga nii, et maja läänepoolne sein oleks uue hoone üks osa. Tema sõnul on volikogu ettepanek vastuolus 2010. aastal kehtestatud Karlova teemaplaneeringuga, mis näeb ette, et uushoonestus ehitatakse ümbritsevate hoonetega samale ehitusjoonele.
 
Kõnealune maja aadressiga Pargi 9 ei kuulu aga Kristina Vaherile, vaid tema emale Vivian Vaherile. Viimane leiab, et nende maja külge ehitatav suurem hoone rikuks ära elanike kodutunde, sest kui uus maja on püsti, siis paistab päikesevalgus Pargi 9 õuele vaid lõunani. Vivian Vaheri kunstikooli erialaõppejõust abikaasa tegi Pargi 11 eeldatava kavandi järgi ka maketi ning ta ise on pildistanud nende krundi valgustatust erinevatel kellaaegadel. Vaher kinnitas, et uue hoone ehitamine Pargi 9 maja külge varjutab nende tagahoovi täielikult. “Kui praegugi on tagahoovis üsna pime, siis pärast uue hoone ehitamist oleks seal hoopiski sünge, nagu koopas,” sõnas Vaher.
 
Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeerija Ingrid Perneri sõnul on Karlova teemaplaneering vaid üldine kavand, mida täpsustataksegi detailplaneeringutega. Perneri hinnangul ei ole Pargi 11 krundi kuju arvestades mõistlik ehitada elamut Pargi teega paralleelselt, sest sellisel juhul tuleks ehitatav maja väga väike. Ta lisas, et kuna Pargi 9 läänepoolsel küljel on tulemüür, siis peakski sinna külge teise elamu ehitama.
 
Pargi 11 krundile tegi detailplaneeringu selle krundi omanik Tiiu Kesküla, kelle sõnul pole ehitatava maja planeering veel valmis. Kesküla rääkis, et ta on naabrite murest teadlik ning seetõttu püüab ta maja planeerida selliselt, et kõik oleksid rahul. Kesküla tuletas meelde, et kui linnavolikogu kuulutab detailplaneeringu avalikuks, siis saavad kõik osapooled ettepanekuid teha. Kesküla sõnul arvestab ta kunstnikuna ka seda, et krunt üldiselt ilus välja näeks.
 
Perneri sõnul peavad Pargi 11 ja Pargi 9 omanikud kompromissile jõudma omavahel. Kui naabrid kõiki osapooli rahuldavate kokkulepeteni ei jõua, siis sekkuvad Pargi 11 detailplaneeringusse ka linnavalitsuse ametnikud.
 

Märksõnad: 
EestiUudised
Toimetaja: 
Kärt Rebane

Lisa kommentaar