Sa oled siin

Detailplaneeringu muudatus tekitab paksu verd

  • Tartu raad. Allikas:"Tartu Raekoda 2012 cropped". Ivar Leidus – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tartu_Raekoda_2012.jpg / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tartu_Raekoda_2012_cropped.jpg#/media/File:Tartu_Raekoda_2012_cropped.jpg

Linnavolikogu on algatanud kolme krundi detailplaneeringute muutmise, see ei rõõmusta aga naaberkrundi omanikku.

 

Tartu Linnavolikogu algatas 2014. aasta detsembris Riia tn 20, Riia tn 22 ja Era tn 3 kruntide detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on jaotada ala kruntideks ning määrata ehitusõigus elu- ja ärihoonetele. Planeeritavatele muudatustele vaidleb aga vastu Võru tänav 3 maaomanik.

 

Hetkel kehtib kruntidel Tartu linnavolikogu 2008. aastal kehtestatud detailplaneering. Võrreldes kehtiva detailplaneeringuga on uue detailplaneeringu eskiisilahenduse põhjal plaanis muuta krundijaotust ehk suurendada elamumaa ja vähendada ärimaa funktsiooni osakaalu ning suurendada hoonete arvu kuuelt seitsmele.

 

Uue detailplaneeringu osas esitas vastuväiteid Võru tänav 3 kinnistu omanik Anton Ennus. Käesoleva aasta 9. juulil linnavalitsusele saadetud kirjas väitis ta, et uus planeering arvestab arendaja huve teiste osapoolte arvelt ning lisas, et detailplaneeringuid muudetakse hetkehuvidest lähtuvalt.

 

Kirjas on Ennus välja toonud, et liikluslahendus välistab Võru 3 krundil Era tänava poolse parkla kasutamise. Ennus ütles, et osapooled on asja arutanud ja varasematele probleemidele on lahendused leitud. “Suurem probleem seisneb selles, et Era ja Filosoofi tänavatelt kaob väga palju parkimiskohti ja neid ei kompenseerita kellelegi,” ütles ta.

 

Tartu abilinnapea Jarno Laur selgitas, et tekkinud probleemile kompromisslahenduse leidmisel tuleb kindlasti kaaluda avalikku huvi ja erahuvi, sest see on linna esimene ülesanne. Ta tõdes, et hea planeering on see, millega keegi rahul ei ole ning ütles, et tema teada jääb Filosoofi tänavale parkla alles.

 

Sellegipoolest toob detailplaneeringu muudatus kaasa ka ümberkorraldusi. “On päevselge, et liiklus muutub intensiivsemaks,” nentis Laur. Ta selgitas, et parkimine tänavatel on eelkõige mõeldud avalikuks hüveks, näiteks täidavad tänaval asuvad parkimiskohad ärifunktsiooni toetamise eesmärki või on mõeldud külalistele. Piirkonna elanike sõidukite parkimine peab abilinnapea sõnul mahtuma nende kruntidele ja olema vajadusel lahendatud hoonete mahus.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et praegu on detailplaneering alles eskiisijärgus, see on esitatud avalikule väljapanekule ja miski ei ole veel lõplik. “Koostöö planeeringust huvitatud isikute ja linnakodanikega on pidev protsess ja ühisosa otsimise toimub planeerimisel erinevates etappides järjepidevalt,” ütles ta. 

Toimetaja: 
Jaanus Vogelberg

Lisa kommentaar