Sa oled siin

Ebaseaduslikult ehitatud elamuhoone vaidlused lõppesid Riigikohtus

Peipsi järve kaldale ebaseaduslikult elamuhoonet ehitada püüdnud ärimehe võimalused maja seaduslikuks kuulutada ebaõnnestusid, kui Riigikohus keeldus Tartu halduskohtu otsust menetlusse võtmast.
 
Ärimees Andreas Tooming ostis Kasepää vallas asuva Robi kinnistu kümme aastat tagasi ning samal aastal algatas Kasepää vallavalitus detailplaneeringu elamuhoone ja kõrvalhoone rajamiseks. Aasta hiljem võeti detailplaneering vastu, kuid kuna Peipsi järve rannapiirist on ehituskeeluvöönd 100 meetrit ning planeeritavad hooned asusid ligikaudu 30 meetri kaugusel, esitas Kasepää vald 2008. aastal keskkonnaministrile taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaminister otsust ei rahuldanud.
 
Kuigi ehitusluba ei väljastatud, asus Tooming hoonet ehitama ning 2012. aastal käskis keskkonnainspektsioon Toomingul hoone lammutada. 2012. aastal esitas Tooming Kasepää vallavalitsusele uue detailplaneeringu, milles tegi uue ettepaneku ehituskeeluvööndit vähendada 60 meetrini paadi- ja võrgukuuri rajamiseks, ka selle ettepaneku lükkas Tartu halduskohus tagasi. 2014. aastal esitas Tooming Kasepää vallavalitsusele detailplaneeringu väikesadama rajamiseks, kuid detailplaneering jäi algatamata. Selle peale esitas Tooming Tartu halduskohtusse kaebuse, mis jäi rahuldamata.
 
Tänaseks on Tooming kinnistule ebaseaduslikult rajatud hoone lammutanud ning kohtuprotsess lõppes sellega, et Riigikohus Toomingu esitatud kassatsioonkaebust (jõustumata kohtuotsuse edasikaebamine ja uus üle vaatamine kõrgema astme kohtus) menetlusse ei võtnud.
 
Toomingu sõnul ei olnud vallavalitsusel mingit huvi detailplaneeringute algatamiseks ning protsess oli aeglane. Toomingu rääkis, et süü oli mõlemapoolne, kuid tema tegevus oli tingitud valla aeglasest tööst.
 
Kasepää vallavalitsuse seisukoht oli, et detailplaneeringu taotlus oli vastuolus Kasepää valla üldplaneeringuga. Kasepää vallasekretäri Marju Soopi sõnul oli väikesadama detailplaneeringu eesmärk muuta ebaseaduslik hoone seaduslikuks. „Vahepeal ta soovis algatada uut detailplaneeringut sadama ehitamiseks väites, et see on sadama hoone, et seadustada seda ebaseaduslikku ehitist,“ rääkis Soop.
 
Toomingut esindanud advokaadi Kristiina Urb-Semjonovi sõnul oli tema suurim hämming, et vald väljendas Tartu halduskohtu istungil, et tegelikult ei olnud neil midagi selle vastu, et Andreas Tooming oma kinnistule elamut või väikesadamat rajada soovis. Kõnealuse istungi helisalvestisele viitas Urb-Semjonov ka Tartu ringkonnakohtule esitatud apellatsioonikaebuses. 

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar