Sa oled siin

Endine õpetaja nõuab Tartult 50 000 euro suurust kahjuhüvitist

Tartu Mart Reiniku kooli endine keemiaõpetaja Raili Ratasepp käib juba üle aasta kohtuteel, et lahendada tema ebaseaduslik vallandamine.
 
Möödunud aasta 2. mail kaotas Ratasepp keemiaõpetajana loovtööde kaitsekomisjoni usalduse, sest ta ei jaganud teavet õpilase loovtöö protsessist ega sisu kujunemisest ning tõi sellega komisjoni eksliku otsuse. Kool otsustas selle tõttu öelda töölepingu Ratasepaga üles.
 
Ratasepp esitas seepeale Tartu maakohtusse hagi, millega palus tühistada töölepingu ülesütlemise ningtöölepingu lõpetamisel mõista välja kolme kuu keskmise töötasu ehk 1968 eurot ja 85 senti. Maakohus oli seisukohal, et Ratasepa kohustuste rikkumine ei olnud nii tõsine, et töölepingut oleks saanud üles öelda ilma eelneva hoiatuseta ning mõistis Tartu linnalt Ratasepa kasuks välja hüvitise nõutud summas, kuid kuna isikuid ei saa töösuhtesse panna riigi sunnijõul, siis jäeti Ratasepa tööle ennistamise taotlus rahuldamata.
 
Ratasepp esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonikaebuse. Nii Tartu Ringkonnakohus kui ka Riigikohus leidsid, et ainuüksi kolme kuu keskmine töötasu ei pruugi olla töötajale piisav hüvitis selle eest, et tööandja oli töölepingu üles öelnud ebaseaduslikult. Ringkonnakohus saatis asja Tartu maakohtule uueks läbivaatamiseks. Ratasepp teatas ringkonnakohtu istungil, et põhjendatud oleks kahjuhüvitis 50 000 eurot.
 
Ringkonnakohus leiab, et kohtul tuleb arvestada hageja väitega, et pensioniea saabumiseni on jäänud Ratasepal kaheksa aastat ning võimalus tööd leida ei ole suur. Ratasepp ütleb, et 30-aastase töösuhte jooksul ei ole tuvastatud ühtegi temapoolset rikkumist. Kohus arvestab, et pikaajalise töösuhte ebaseaduslik lõpetamine võib Ratasepale olla emotsionaalne šokk. Ratasepa sõnul uut töökohta on tal keeruline leida, sest endise tööandja hinnang on temast kui “probleemsest kohtusse kaebajast”. Ratasepp ütleb, et teda kaitsva juristi sõnul on tema saamata jäänud palk 67 026 eurot ja moraalne kahju rahas 20 000 eurot, kuid ta ise lepib ka 50 000 euroga.
 
Ratasepa endise kolleegi sõnul, kes soovis jääda loos anonüümseks, ei olnud Ratasepp pädev õpetaja. “Ratasepp tegeles tunnis oma asjadega ja õpilased oma asjadega”. Endise kolleegi sõnul, katketsas seetõttu uus direktor Enn Ööpik töösuhte Ratasepaga.
 
Ööpik keeldub juhtumit kommenteerimast ja ütleb vaid, et Ratasepaga on töösuhe lõpetatud.
 
Ratasepp väitis, et tema õpetamismeetodid ei olnud puudulikud ning loetleb mitmeid kiitusi ja tänukirju, mida ta hea õpetamise ja juhendamise eest on saanud. Ratasepa sõnul lõpetas Ööpik temaga töösuhte, sest viimane soovis Ratasepa tööülesanded loovutada oma sõbra naisele Gea Kiudrofile, kes on nüüd Mart Reiniku kooli loodusõpetuse õpetaja.
 
Uuesti  maakohtusse saadetud juhtumi avalik kohtuistung toimub Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas 3.oktoobril kell 10.00.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar