Ihaste elanikud pääsevad Ropkasse viivale uuele sillale vaid Lammi tee kaudu, Ihaste teel elavad inimesed peavad sillale viivale Idaringteele jõudmiseks tegema aga enam kui kilomeetri pikkuse ringi.
Ebamugavust valmistab asjaolu, et vaatamata piisava ruumi olemasolule ei rajatud Idaringteele pealesõitu suunaga Ropkasse ega mahasõitu suunaga Ihastesse. Detailplaneeringut tehes loobuti neist lindude kaitsmise huvides, sest silla kõrval asub Natura 2000 kaitseala. Et ehituse projekteerija ja keskkonnamõju hindaja Ramboll Eesti eesmärgiks oli maksimaalselt vältida mõju Natura 2000 võrgustiku alale, kinnitas ka Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni keskkonnakorralduse spetsialist Ivo Ojamäe. Lisaks ütles Ojamäe Ihaste liiklustingimusi analüüsides, et Ihaste tee pole nii sõidetav tänav, kui seda on Lammi tee. Tema sõnul on Ihaste tee pigem juurdepääsutänav ning Lammi tee, millele peale- ja mahasõidud kavandati, on magistraaltänav.
Ihastes elav Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient Hans Daniel Kaimre tõdes kriitiliselt, et temal on plaanis hakata kevadel avatavat silda regulaarselt kasutama ja pikk ring sellele jõudmiseks pole sugugi meeldiv lahendus. „Huvitav, et silla ehitus kaitsealale oli võimalik, aga peale- ja mahasõitude rajamine on nii keeruline,“ imestas ta. Tulevikku silmas pidades lootis Kaimre, et olukord paraneb ja peale- ja mahasõidud ikkagi tekivad.
Praegu peavad autod Kaimre sõnul Ihaste teelt Lammi teele pääsemiseks läbima Vana-Ihaste ja Uue-Ihaste vahelise metsatuka, kus talvisel ajal valitsevad sõidutingimused pole sugugi head, eriti võrreldes uute, korraliku asfaldiga sõiduteedega.
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool selgitas, et sillale pääsemist kavandades arvestati lisaks kaitsealale veel teistki olulist aspekti, nimelt ümber Tartu linna kavandatud suur ringteele, mis jätkub Lammi teelt Räpina maantee suunas oli veel 2009 aastal kavandatud Soojuse ja Nõlvaku ristmikule suur ringristmik. Nii oleks liiklussõlmede tihedus sellel teelõigul osutunud väga suureks. Mis seisus suure ringtee rajamise kaugemad plaanid praegu on, ei osanud Pool siiski öelda. „Praegu lõpeb ringtee Lammi teel, tulevikus jõuame Räpina maanteeni,“ väitis ta. Optimistlikult leidis Pool, et kuna vajadus ringtee järele on selgelt olemas, tuleb sellega kindlasti edasi liikuda, kui mitte lähema viie aasta jooksul, siis lähema kümne aasta jooksul kindlasti.

Sa oled siin

Ihaste tee elanikud pääsevad uuele sillale ringiga