Teatakse küll, et vaesed käivad supiköögis, aga kui spordiplats korda tehakse, on sellest rohkem rõõmu. - Inge Kool, Tartu linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna juhataja

Sa oled siin

Kaasav eelarve sotsiaalprobleeme lahendada ei aidanud

  • Kaasav eelarve 2014
    Kaasav eelarve 2014

Tartu kaasava eelarve finaali jõudnud 25st ideest ei lahendanud ükski sotsiaalprobleeme, kuna projekt toimetulekuraskustega inimesi ei kõnetanud.
 
Kaasava eelarve projektijuhi Lilian Lukka sõnul ei olnud eelvooru laekunud 92 idee hulgas ühtki sotsiaalprobleeme käsitlevat ettepanekut. Võimaliku põhjusena nimetas ta üht ideede esitamise kriteeriumit, mille kohaselt pidi lahendus olema investeering või üritus, mitte aga teenus.  „Võib-olla see ei inspireerinud tegutsema,“ sõnas Lukka.
 
Sotsiaalteenuste keskuse Iseseisev Elu juhatuse esinaine Maire Koppel ütles, et kaasavast eelarvest on talle pigem jäänud mulje kui fondist, mis ei ole mõeldud sotsiaalprobleemide lahendamiseks. Tema sõnul nõuab sotsiaalteemadega tegelemine suuremat tööd, kui kaasav eelarve seda võimaldab. „Ühekordsest rahasüstist siin ei piisa,“ väitis Koppel.
 
Ühingu Iseseisev Elu sihtrühmad on psüühiliste erivajadustega inimesed, puudust kannatavad pered, narko- ja alkoholiprobleemidega inimesed ning toimetulekuraskustes eakad. Koppel selgitas, et sotsiaalprobleemi lahendava idee puhul võivad olla takistuseks inimesed, keda konkreetne probleem puudutab,  kuna ei soovita end avalikult eksponeerida.
 
Tartu linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna juhataja Inge Kooli sõnul tavainimesed mainitud probleemidega palju kokku ei puutu ning seetõttu saavutavad kaasava eelarve projektis laiema kõlapinna kõigile suunatud ideed. „Teatakse küll, et vaesed käivad supiköögis, aga kui spordiplats korda tehakse, on sellest rohkem rõõmu,“ rääkis Kool.
 
Koppeli sõnul aitaks teadlikkust tõsta mõistmine, miks sotsiaalabi vajavad inimesed sellises olukorras on. „Miks on inimesed kodutud ja miks nad sellest välja ei tule? See ei ole ainult raha või alkoholi küsimus,“ tõi Koppel näite. Tema sõnul sobiks taoline selgituskampaania ka kaasava eelarve raamidesse.

Märksõnad: 
Eesti
Toimetaja: 
Kai Reinfeldt

Lisa kommentaar