Uuringust selgus, et 89 protsenti lastest kannab pimedal ajal väljas olles helkurit alati ja sageli. See näitaja on eelmise aastaga võrreldes tõusnud, seega teavitustööst on kasu olnud.

Sa oled siin

Lapsed kannavad agaralt helkurit

Helkuri kandmine on laste seas populaarne, sest koolides ja lasteaedades tehakse aktiivset teavitustööd ning kauplustesse tekib üha enam põnevaid helkureid.
 
Aktiivsele teavitustööle aitavad kaasa politsei- ja piirivalveamet (PPA) ning maanteeamet. Maanteeameti ennetustöötaja Gerli Grünbergi sõnul käiakse erinevatel üritustel, kus tutvustatakse inimestele helkureid ja korraldatakse katseid, kus näidatakse, kuidas helkur pimedas helgib. Samuti korraldatakse kampaaniaid ja koolitatakse õpetajaid. Õpetajate huvi koolituste vastu Grünbergi hinnangul aina kasvab. „Õpetajad teavad, et helkur on vajalik ning tahavad oma õpilasi kaitsta ja neile nõu anda,“ ütles ta.
 
Koostöös PPA-ga korraldab maanteeamet koolides ja lasteaedades helkurikontrolle, mille käigus jagatakse helkuri kohta infot ja kontrollitakse, kas majja sisenejatel on helkur küljes.

„Enam ei ole nii, et keegi häbeneks seda endale külge panna, vaid seda võetakse kui elupäästjat,“ sõnas ta.

PPA-st käivad koolides ja lasteaedades helkuritest rääkimas noorsoopolitseinikud. Neist üks, Greten Sööl ütles, et üsna tihti tuleb käia ka erinevatel üritustel helkurist rääkimas. Esimestele klassidele peetakse aabitsaloenguid, kus lastele räägitakse helkurist ja sellest, kuidas liikluses käituda.
 
Sööl ütles, et helkur on laste seas populaarne. „Enam ei ole nii, et keegi häbeneks seda endale külge panna, vaid seda võetakse kui elupäästjat,“ sõnas ta.
 
Tänavu kevadel tellis maanteeamet uuringu laste liiklusohutuse kohta, milles osales 300 6–14aastast last. Uuringust selgus, et 89 protsenti lastest kannab pimedal ajal väljas olles helkurit alati ja sageli. See näitaja on eelmise aastaga võrreldes tõusnud, seega teavitustööst on kasu olnud.
 
Grünbergi sõnul on helkurite seas tänapäeval väga palju põnevaid lahendusi. Ta tõi välja helkursprei, mida saab riietele või jalgrattale pihustada ning sinna šablooni abil erinevaid kujundeid moodustada.
 
Loo lasteaia Pääsupesa õpetaja Ülle Merimaa tõi samuti välja, et lai valik helkureid muudab need laste seas populaarseks. Lisaks on teema laste ainekavasse sisse kirjutatud, mis tähendab, et helkur on Pääsupesa lasteaias peaaegu igapäevane jututeema ning seda saab teiste tegevustega siduda. Näiteks korraldatakse õppekäike, kus lapsed lähevad jalutama ja vaatavad, kui paljud vastutulevatest inimestest helkurit kannavad. Pärast arutletakse, mis kujuga helkurid olid ning seeläbi õpitakse ka matemaatikat.
 
Merimaa, kes on lasteaias õpetajana töötanud 30 aastat, ütles, et helkuritest on alati lasteaias räägitud, kuid viimasel ajal on maanteeamet uusi õppematerjale jaganud. Merimaa sõnul võib öelda, et õppeprotsessi tulemusena innustavad lapsed oma vanemaid helkurit kandma.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar