Sa oled siin

Lauristin: Võrdõiguslikkus kuulub igaveste teemade hulka

Märtsis toimus Domus Dorpatensises vestlusõhtu teemal „Kus on naise koht? – Naise roll Eesti ühiskonnas“. Vestlusõhtul arutati naiste rollide ja väärtustatuse üle. Samuti räägiti Eesti ühiskonnas väljakujunenud soorollidest ning keskenduti sellele, miks mõnel elualal on naiste esindatus niivõrd madal. Vestlusõhtu toimus SA Domus Dorpatensise sarja „Inimõiguste mõtteruum“ raames.