Sa oled siin

Liikumisõpetus õpetab lapsi olema aktiivsemad

Alates järgmisest õppeaastast plaanivad koolid muuta kehalise kasvatuse õppekava ning sellest saab liikumisõpetus, millega plaanivad koolid tõsta õpilaste kehalist aktiivsust.
 
Tartu Ülikooli liikumislabori peaspetsialist Maret Pihu tõi välja, et noori ei suunata aktiivsemale eluviisile ainult tunnis, vaid ka muul ajal. Ta lisas, et mitmetes Tartu koolides on aktiivsed vahetunnid, kus näiteks aulas toimuvad tantsutunnid või mängud, mida korraldavad teised õpilased. Pihu ütles, et kogu koolimaja peab olema nii kujundatud, et seal on võimalus õpilastel liikuda. Ta lisas, et kui enne pilootprojekti olid vahetundides aulad ja võimlad suletud, siis nüüd on need avatud ja lastel on võimalik vahetunnis võimlas palli mängida või aulas tantsida. Pihu ütles, et tulevikus ei istu tunnist vabastatud õpilane niisama, vaid hakkab vastavalt võimalustele siiski tunnis osalema, näiteks jalutab või aitab õpetajal tundi läbi viia.
 
Tartu Tamme kooli kuuenda ja kümnenda klassi õpilase ema Anu Vuks ütles, et sügisesel lastevanemate üldkoosolekul tutvustas klassijuhataja esmakordselt tulevast liikumisõpetust. Vuks ütles, et tema pooldab igati uut süsteemi, sest noored peavad liikuma, aga seda ei peaks hindama. Ta tõi näite, et tema laps sai pärast jala vigastamist arstitõendi, mis ütles, et ta tunnis edaspidi osaleda ei või, ja kuna laps hindelisi ülesandeid sooritada ei saanud, sai ta tunnistusele lihtsalt nelja.
 
Tartu Miina Härma gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ja Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatuse aseesimees Tairo Talvis ütles, et teoorias võib ju aine muutuda, aga lõpuks otsustab siiski õpetaja, mida ta tunnis teeb ja mille järgi ta õpilasele hinnangu annab. Ta ütles, et ka igas koolis tõlgendatakse kujundavat hindamist erinevalt – mõni kool hindab suhtumist, mõni õpilase sportlikke tulemusi. “Selles mõttes on nagu puder ja kapsad, sest igal koolil on oma nägemus,“ ütles Talvis.
 
Mart Reiniku kooli kehalise kasvatuse õpetaja Urmas Hein ütles, et hea hinde panemine on üks lihtsamaid viise koolis eduelamuse andmiseks ning lapse tunnustamiseks. Ta lisas, et alati on koolis väike osa õpilasi, kellele kehaline tegevus ei meeldi, ja nende kaasamine on õpetajale suureks väljakutseks.
 
Tartu Ülikooli loodud liikumislabor alustas 2016. aastal projekti “Õpilaste õppeprotsessi kaasamise ja ennastjuhtiva õppimise soodustamise metoodika välja töötamine kehalises kasvatuses”, mille raames kaasajastatakse kehalise kasvatuse õppekava ning sellest saab liikumisõpetus. Pilootprojektiga on liitunud Tartus Erakool, Kivilinna, Tamme, Karlova, Descartes’i, Mart Reiniku ja Kesklinna kool.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar