Sa oled siin

Masingu kooli ravikodu rahas ei suple, kuid uksed jäävad avatuks

Herbert Masingu kooli juures tegutsev ravikodu järgnevatel aastatel oma uksi veel sulgema ei pea, sest nii Tartu linn kui ka Eesti riik otsustasid haridus- ja tervishoiuteenuseid pakkuvat asutust tulevikus edasi rahastada.
 
Kui veel aasta esimeses pooles ei olnud teada, kas Pepleri tänaval asuv ravikodu saab oma tegevusega jätkata ka järgmisel aastal, siis nüüd on selgunud, et nii Tartu linn, haridus- ja teadusministeerium, kui ka sotsiaalkindlustusamet annavad ööpäevaringset õppe- ja rehabilitatsiooniteenust pakkuvale asutusele raha tegevuse jätkamiseks ka tuleval aastal.
 
Masingu kooli juures tegutseva ravikodu tulevik sattus küsimärgi alla selle aasta alguses, mil lõppes kolm aastat Norra riigi abirahast toetatud pilootprojekt. Kui aasta esimesed kolm kuud pidas kool asutust üleval õpilaskodu-, rehabilitatsiooni- ning oma rahaga, siis aprillis tuli ravikodule appi Tartu linn. Linnavalitsus lubas ravikodu toetada 24 000 euroga, kuid esialgu ainult aasta lõpuni.
 
Tartus hariduse eest vastutava abilinnapea Tiia Teppani sõnul on linnal plaanis ka järgmiseks aastaks eraldada vähemalt 24 000 eurot Masingu kooli ravikodu ülalpidamiseks. „Kuna riigipoolne rahastus jäi ära, siis võttis linn ravikodu rahastamise enda õlule,“ sõnas Teppan. „Me ei jäta neid lapsi hooleta.“
 
Ravikodus on hetkel kuus last, seega annab linnavalitsus iga lapse kohta 4000 eurot aastas. Sellele lisandub haridus- ja teadusministeeriumi makstav õpilaskodutoetus ja sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsioonitoetus, mis on vastavalt 2000 ja 1395 eurot lapse kohta aastas. Seega maksavad linn ja riik kokku ühe lapse kohta toetust üle 7000 euro aastas.
 
Masingu kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul sellest summast aga ei piisa. Norra projekti ajal oli koolil ühe ravikodus elava õpilase kohta aastas kasutada peaaegu poole rohkem ehk 13 000 eurot. „See on see summa, mis tegelikult nendele lastele rehabilitatsiooniks vajalik on,“ lausus ta.
 
Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni valdkonna juhi Kristel Ojala sõnul on praegune riiklik rahastus piisav. Ta ütles, et kuigi ka Norra projektis oli võimalik lapse kohta kulutada kuni 13 000 eurot, siis reaalselt kulus lapse kohta sellest vaid kolmandik.
 
Masingu kooli ravikodu pakub kooli 10–17-aastastele psüühikahäiretega noortele toetavat ja turvalist õpi- ja elukeskkonda. Teenus pidi algselt toetama hariduse omandamist turvalises keskkonnas. Lisaks Masingu koolile osales Norra projektis ka Maarjamaa Hariduskolleegium. Praegu seal enam ravikoduteenust ei pakuta.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar