Siin on täpselt niimoodi, et ühed istuvad ühes nurgas, teised teises nurgas ja meie, noorsootöötajad, jagame, et nad saaksid kordamööda mingeid tegevusi teha, muidu hakkavad nad üksteiselt asju ära kiskuma.
Tiina Olesk
Annelinna Noortekeskuse
noorsootöö spetsialist

Sa oled siin

Noortekeskus vajab kakskeelset juhendajat

Anne Noortekeskus otsib vene keelt emakeelena rääkivat juhendajat, et vähendada eesti ja vene noorte vahel arusaamatusi ning ärgitada neid koostööle. Anne Noortekeskuse direktori Martin-Joel Bachmanni sõnul ei tööta praegu keskuses mitte ühtegi vene keelt emakeelena kõnelevat noorsootöötajat.
 
„Paljudel juhtudel ei oska noorsootöötaja vene keeles selgitada, mida tuleb teha ja mida ta ootab,“ selgitas Bachmann. "Juhendaja, kelle emakeel on vene keel, saaks hõlpsamini vene noori tegevustesse kaasata. Praegu hoiavad vene ja eesti noored omaette gruppidesse."
„Kuni eelmise aasta oktoobrini töötas siin üks tore noorsootöötaja, kelle emakeel oli vene keel ning siis olid vene noored paremini tegevustesse kaasatud, kuid paraku läks ta välismaale tööle,“ rääkis Bachmann.
 
Anne Noortekeskuse noorsootöö spetsialisti Tiina Oleski sõnul ei oska eesti ja vene noored keelebarjääri tõttu koostööd teha, mistõttu tekib nende vahel palju sõnelusi ning hullematel juhtudel ka kakluseid.
„Siin on täpselt niimoodi, et ühed istuvad ühes nurgas, teised teises nurgas ja meie, noorsootöötajad, jagame, et nad saaksid kordamööda mingeid tegevusi teha, sest muidu hakkavad nad üksteiselt asju ära kiskuma, näiteks piljardikeppe“ selgitas Olesk. Noortekeskuses käib Oleski hinnangul päeva jooksul 40–50 last, kellest pooled on vene noored, mistõttu oluline leida selline juhendaja, kelle keeleoskus oleks väga heal tasemel.
 
Lille maja noortekesuse noorsootöö spetsialist Heidi Maarja Melts ütles, et neil pole erineva emakeele tõttu laste vahel arusaamatusi olnud. „Annelinnas ongi probleem teravam kui kesklinnas,“ lisas ta.
 
Tähe noorteklubi noorsootöötaja Riin Lumiste sõnul käivad nende noorteklubis vaid eesti noored, mistõttu pole neil eesti ja vene noorte vahel arusaamatusi tekkinud.
 
Juhendaja, kelle emakeeleks on vene keel võiks vähemalt kolmel korral nädalal kella ühest kuni kella viieni avatud noortetoas olla, sõnas Bachmann. Direktor selgitas, et Anne Noortekeskuse järgmise aasta eelarvesse on sisse kirjutatud venekeelse juhendaja lepinguline töötasu. Eelarve kinnitatakse detsembri lõpuks ja alates jaanuarist saab uut juhendajat otsima hakata, märkis Bachmann. Ta lisas, et praegu otsitakse sellist vabatahtlikku.

Märksõnad: 
Uudised
Toimetaja: 
Signe Roost

Kommentaarid

Juhendajad teavad ise paremini? Võiks ju laste endi käest ka küsida?

Aga jah, praegu kukkus välja nagu oleks tegemist pikendatud töökuulutusega. Fookus on kuidagi mööda läinud - probleem on ju lastes, mitte keskuses. Vaja on ju integreerida eesti ja vene noori, mitte kasutada siinset kanalit töökuulutusteportaalina.

venelased õppigu ära eesti keel ja on probleem läbi, ei pea uut inimest ka palkama

1 Ma tulen nüüd kolmandat korda teie juurde. Kahe ja kolme
tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks.
2 Ma olen öelnud enne ja ütlen veel ette ära - teist korda
teie pool olles ja nüüd eemal olles - neile, kes on seni
patustanud, ja kõigile muudele: kui ma jälle tulen, siis ma ei
säästa teid!
3 Te ju otsite tõendust, kas minus räägib Kristus,
kes ei ole nõder teie suhtes, vaid on vägev teie sees.
4 Sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala
väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga
Jumala väest teie jaoks.

Lisa kommentaar