„Mida vähem viljakal mullal peame toitu tootma, seda kallim see tuleb.“

Sa oled siin

Põllumaade täisehitamine võib kergitada toidu hinda

  • Ülenurme vald. Kaart: OpenStreetMap / Maa-ameti geoportaal
    Ülenurme vald. Kaart: OpenStreetMap / Maa-ameti geoportaal

Tartumaa on väärtuslike põllumaade täisehitamises Eestis esirinnas. Üks probleemsemaid kohti Tartu ümbruses on Ülenurme vald.
 
Põllumajandusuuringute keskuse mullaseire büroo juhataja Priit Penu rääkis, et väärtuslikele põllumaadele ehitamine on üle-Eestiline mure. Küll aga on see tema sõnul Tartu ümbruses suurem probleem kui näiteks Tallinna lähedal, sest Tartumaal on rohkem viljakat põllumaad.
 
Penu sõnul mõjutab mulla viljakust hulk tegureid nagu näiteks veerežiim ning huumuse- ja toiteainete sisaldus. „Lihtsalt öeldes: kõige viljakamad mullad on sellised, kus taimed kõige paremini kasvavad”, ütles Penu.
 
Muld on aga piiratud ressurss. Kui väärtuslikele põllumaadele ehitamine jätkub, võib Penu jutu alusel pikas perspektiivis kodumaiste põllumajandussaaduste hind tõusta. „Mida vähem viljakal mullal peame toitu tootma, seda kallim see tuleb,“ märkis Penu. Tema sõnutsi peab väheviljakal mullal kasvanud saadustele puudu jäänud toitained omistama teisiti, mis aga tõstab toodete omahinda.
 
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent Endla Reintam märkis, et viljakatele muldadele ehitamise poolest on Tartumaal üks murepiirkond Ülenurme vald. Ta ütles, et tema arvates lubab vald väärtuslikule põllumaale ehitada elurajoone, kuna nii tuleb sinna rohkem maksumaksjaid.
 
Ülenurme valla üldplaneeringus seisab, et elurajoone ei tohiks väärtuslikule põllumaale kavandada. Ülenurme vallavolikogu liige ja endine valla peaökonomist Anti Kalvet tõi aga välja, et näiteks lennujaama juurest Ropka poole suundudes on mõlemal pool teed viljakad põllumaad, kus asuvad elamud. „Vallavalitsus on tööle asunud arendajate, mitte riigi huvides,“ ütles Kalvet, kelle sõnutsi on riigi seisukohalt oluline, et väärtusliku põllumaa sihtotstarvet ei muudetaks.
 
Ülenurme vallavalitsuse arendusjuht Kristi Kull ei pea valla väärtuslikule põllumaale ehitamist probleemiks. Tema sõnul ei sobi Ülenurme valla viljakad mullad põllumajanduseks, kuna vallas on kolm maanteed ja kaks raudteed. Nende ääres ei tuleks ökoloogiline tootmine tema sõnutsi kõne alla.
 
Põllumajandusuuringute keskuse mullateadlane Penu tõi välja, et praegu ei ole seadust, mis reguleeriks viljakatele muldadele ehitamist. Küll aga on säärane seadus põllumajandusministeeriumis menetlemisel, sedastas ta.

Märksõnad: 
Eesti
Toimetaja: 
Simon Suviste

Lisa kommentaar