„Turvalisus ja oma õue hõng kaob ära."
Pargi 9 omanik Vivian Vaher planeeritavast Pargi 11 hoonest

Sa oled siin

Pargi tänavale kavandatud kortermaja surutakse sisehoovi

  • Pargi tänava äärde planeeritud Pargi 11 korterelamu võib kerkida hoopis naabrite külje alla. Graafika: Henry Linnard
    Pargi tänava äärde planeeritud Pargi 11 korterelamu võib kerkida hoopis naabrite külje alla. Graafika: Henry Linnard

Karlova teemaplaneeringu järgi tuleks Pargi 11 kortermaja ehitada tänava äärde, kuid linnavolikogu otsustas paigutada uusehitise hoopis krundi sisemusse, millest naaberkrundi omanik kuuldagi ei taha.
 
Linnavolikogu kehtestas neli aastat tagasi Karlova teemaplaneeringu, mille kohaselt peavad uued hooned Pargi tänaval olema ehitatud olemasolevate hoonetega samale joonele. 20. märtsil otsustas linnavolikogu aga paigutada uue kortermaja krundi sisemusse.
 
Vastuoluline detailplaneering
Plaani järgi hakkaks ehitis jagama ühist külge Pargi 9 hoonega, kuid selle omanik Vivian Vaher nõuab nüüd linnavalitsuselt selgitust, miks neli aastat pärast teemaplaneeringu koostamist on algatatud vastuoluline detailplaneering.
 
Vaheri sõnul oli ette nähtud, et Pargi 11 hoone ehitatakse tee äärde. „Pidi tulema selline väiksem ja inimlikum maja, nüüd tehakse suur lahmakas,“ ütles ta.
 
Pensionipõlve pidav Vaher kardab enda sõnul kõige rohkem sellepärast, et uus elamu varjab päikesevalguse, mis suure maja tagant enam nende pere hoovile ei paistaks. Vaheri hinnangul pole siis enam võimalik hoovis lilli kasvatada ega lapselastel kuskil mängida. „Turvalisus ja oma õue hõng kaob ära,“ võttis ta kokku.
 
Omanik lubab miljöö säilimist
Pargi 11 krundi üks kahest omanikust on Tiiu Keskküla ja tema sõnul on olukorda praegu veel keeruline kommenteerida, sest detailplaneering on alles töös. Arhitektina leiba teeniv Keskküla lausus, et kavatseb planeeringu koostamisel naabritega arvestada, ent nentis siiski, et ühe kõrvalmaja elaniku pärast ei saa kõike ümber korraldada.
 
„Kõigega on arvestatud,“ korrutas Keskküla ja kinnitas, et Pargi 11 krundile kerkiv hoone ei varja päikesevalgust, lubab naaberkrundil teha vajalikke remonttöid ning sobib puitarhitektuurilise olemusega Karlova miljööga.
 
Isegi õnnelik juhtum
Karlova linnaruumi toimkonda kuuluva Eesti maastikuarhitektide liidu juhatuse liige Edgar Kaare sõnul ei ole detailplaneeringu eskiislahendusi nägemata võimalik hinnata olukorra tõelist palet. Eskiislahendusi on ta küsinud nii Pargi 11 krundi omanikelt kui ka linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnast, kuid tulutult.
 
Kaare rõhutas, et igasuguste detailplaneeringute koostamisel tuleks naabruskond võimalikult varakult protsessi kaasata ja lisas, et peab antud olukorda isegi õnnelikuks juhtumiks.

Märksõnad: 
Uudised
Toimetaja: 
Kristi Sobak

Kommentaarid

JPG vormingus pildi saamiseks ei piisa siiski faili nime muutmisest.

Lisa kommentaar