„Kui olmeprügi on pakendid ära rikkunud,  siis läheb kõik arvesse olmeprügina,“ - Tootjavastutusorganisatsiooni tegevjuht Alder Harkmann prügi sorteermisel toimuvast raiskamisest

Sa oled siin

Prügi sorteerimine on tartlastele probleem

  • (Foto: Inna Šarina)

Tartlased pole endiselt omaks võtnud pakendite sorteerimist. Olmeprügi sisaldus vastavates konteinerites ulatub vaatamata teavitustööle kohati koguni 50 protsendini. 
 
Tartu Korteriühistute Liidu juhatuse liige Anne Valk kinnitas, et niipea kui pakendikonteinerid seati sisse kortermajas, kus ta ühistu esimehena tegutseb, korraldati igas sissekäigus koosolek ja tehti sorteerimisnõuded kõigile selgeks. Samas ei soodustanud prügifirma tegevus tema sõnul varem sorteerimist. Autod võtsid esmalt peale olmeprügi ja seejärel visati samasse autosse ka pakendid. „Elanikud ja ühistu muutusid kurjaks, sest mis mõttega siis üldse sorteerida?“ küsib Valk. „Rääkisime firmaga ning tellisime pakendi- ja olmeprügi autod eri päevadeks. Nüüd oleme sorteerimise toimima saanud.“
 
Valk tunnistas, et igal pool asjad sedasi ei toimi. Iva peitub tema arvates puuduikus seadusloomes. „Kuni puudub seadus, mis sorteerimise kohustuslikuks muudab, tehakse ikka nii, kuidas on 
lihtsam,“ tõdes Valk. 
 
Tartus tegeleb pakendite sorteerimisega kolm organisatsiooni – MTÜ Eesti Pakendiringlus, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). Nii ETO juhatuse liikme Piret Kivilo kui ka TVO tegevjuhi Alder Harkmanni arvates on küsimus aktuaalne ning sellele otsitakse lahendusi. Kivilo sõnul on inimesi probleemist teavitatud ning sel sügisel vahetatakse välja ka ETO konteinerid. „Nii loodame saavutada prügi sorteerimise kvaliteedi paranemist, ehk panevad uued ja ilusad konteinerid inimesed sellest rohkem hoolima,“ lootis ta. 
 
Ka Harkmann tunnistas, et tegu on suure murega – osades konteinerites ulatub olmeprügi sisaldus koguni 50 protsendini, keskmiselt jääb see protsent aga umbes 20 piiresse. „Kui olmeprügi on pakendid ära rikkunud, läheb luhta nende töö, kes prügi korralikult sorteerivad, sest siis läheb kõik arvesse olmeprügina,“ väitis ta. 
 
MTÜ Eesti Pakendiringluse juhatuse esimees Aivo Kangus aga probleemi ei näe. Kui nende pakendikonteineritesse satub olmeprügi, sorteeritakse see hiljem masinate poolt välja. Ettevõtte töötajate hooleks jääb vaid masinate kontrollimine, mis on Kanguse sõnul efektiivne lahendus. „Oleme matemaatiliselt tõestanud, et kuigi masinad on rumalad ja neid tuleb kontrollida, teevad nad ühe tunni jooksul ära üle kümne korra rohkem tööd.“

Toimetaja: 
Mattias Tammet

Kommentaarid

Nojah, aga nüüd jääb selline mulje, et probleem on ainult tartlastes.... Kuidas siis mujal on?

Lisa kommentaar