Tartu korteriühistute liidu juhatuse liikme Anne Valgu sõnul on see uskumatu, kuidas selline juhatus on suutnud nii kaua töös olla. Valk lisas, et igal korteri omanikul on õigus tutvuda majandusaasta aruandega, audiitori kommentaariga ning aasta majandusplaaniga.  
 

 

Sa oled siin

Probleemid ühistus ajavad elanikud kurjaks

Tartu Ropkamõisa linnaosa Varese 25 korteriühistu esimees pole viis aastat esitanud aasta aruandeid, kuid on nõudnud elanikelt suuri makse, see tekitab elanikes pahameelt.  

Korteriühistuseadus paragrahv 15 näeb ette, et igal aastal koostab ja esitab korteriühistu juhatus ühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava. Majandustegevuse aastakava tuleb esitada kaks nädalat varem, et inimesed saaksid koosolekuks valmistuda.  

Vasara 25 korteriühistu juhatus pole esitanud aasta aruandeid ega majandustegevuse aastakava viimase viie aasta jooksul kordagi, samuti pole toimunud üldkoosolekuid, kus maja elanikud saaksid küsimusi esitada. Igal aastal peaks audiitor vaatama üle juhatuse tegevuse ja esitama omapoolsed juhendid ühistu paremaks toimimiseks.  

 
Kõrval asuva Vasara 25B kortermajas, mille kõik aruanded on õigeaegselt esitatud, on halduskulud kaks korda väiksemad, seal koguneb kuus 645 eurot. «Täiesti crazy!» sõnas Valk, kuuldes suurtest halduskuludest..  

Tartu korteriühistute liidu juhatuse liikme Anne Valgu sõnul on see uskumatu, kuidas selline juhatus on suutnud nii kaua töös olla. Valk lisas, et igal korteri omanikul on õigus tutvuda majandusaasta aruandega, audiitori kommentaariga ning aasta majandusplaaniga.  

Ristiisa pubi haldusjuht Arno Kõressaar on elanud majas 14 aastat, alles nüüd hakkas mees uurima, et miks ei toimu koosolekuid ja miks ei ole teadetetahvlil mingitki informatsiooni. Kõressaare sõnul hakkas ta esimehega rääkima ja küsimusi küsima peale seda, kui koridori remonditi, aga mingit paberit selle kohta teadetetahvlile ei edastatud.   

Kuna aruandeid ei esitata, siis on Kõressaar uurinud ehitisregistrist maja täpsed andmed ning arvutanud välja, kui palju kulub halduskulusid ruutmeetri kohta. Vasara 25 majas tuleb selleks summaks 80 senti ruutmeetri kohta, iga kuu kulub 1358 eurot halduskulude maksmiseks. 

Kõrval asuva Vasara 25B kortermajas, mille kõik aruanded on õigeaegselt esitatud, on halduskulud kaks korda väiksemad, seal koguneb kuus 645 eurot. «Täiesti crazy!» sõnas Valk, kuuldes suurtest halduskuludest..  

Kui võrrelda veel Vasara 25 ja Vasara 25B maja arveid, siis esimeses majas on halduskulud suuremad ja remondifondi makstav summa väiksem, teises majas on vastupidi. Kõressaare sõnul maksavad inimesed, kes elavad täielikult remonditud ja suuremas kortermajas, kuni 10 eurot halduskulusid ja kuskil 20 eurot remondifondi. Vasara 25 majas on need arved suuremad ning ruutmeetri pealt makstakse kõrgemat hinda. 

Juhatuse esimees loobus omapoolsest kommentaarist, ta ei vastanud kõnedele ega sõnumitele.  

 

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar