Sa oled siin

Rektorid keerulistel aegadel

Äsja ilmus trükist neljas raamat Tartu ülikooli rektoritest. Sel korral keskenduti ajaloolasele Hans Kruusile. Ajakirjandusmagistrantuuritudeng Virgo Siil vestles sel puhul teadusloolaste Erki Tammiksaare, Ken Kallingu ja Jüri Kivimäega Tartu ülikooli keerulistest neljakümnendatest aastatest, sõjaperioodi rektoritest ja nende suhetest akadeemikute ning võimukandjatega.
Ilmnes, et maailmavaadete erinevusele ja riigivõimu vahetumistele vaatamata püüdsid akadeemikud üksteist halvimast säästa.
 
Neljakümnendate alguses sai rektoriks bioloog Hugo Kaho. Tema oli esimene Tartu ülikooli rektor, kes pandi ametisse valitsuse, mitte akadeemikute poolt. 1938. aastal ametisse määratud Hugo Kahost kirjutas raamatu teadusloolane Ken Kalling.
Aastatel 1941–1944 oli ajutine rektor Edgar Kant, kellel oli teiste akadeemikutega võrreldes kohati risti vastupidised poliitilised vaated. Edgar Kantist rääkis teadusloolane Erki Tammiksaar.
 
Aastatel 1940–41 ja 1944 oli Tartu ülikooli rektoriks Hans Kruus, keda on hiljem nimetatud ka n-ö juunikommunistiks ja Pätsi vastaseks. Kruusist rääkis äsja raamatu kirjutanud Toronto ülikooli ajalooprofessor Jüri Kivimäe.
Keerulistele aegadele vaatamata püüdsid rektorid ülikooli käigus hoida ja teadlased teadust teha. Tagantjärele on tollase võimuga koostööd lihtne hukka mõista, kuid arvestada tuleb ka konteksti, tingimusi ja võimalusi.