Sa oled siin

Rektorikandidaadid debateerisid avalikul väitluskoosolekul

Tartu Ülikooli aulas toimunud debatil väitlesid professorid Volli Kalm ja Margit Sutrop ülikooli senise ja tulevase arengu üle. Lisaks arutleti selle üle, kuidas rahvusülikool oma funktsioone täidab, mil määral peaks rahvusvahelistuma ning kuidas kaasata otsustamisse võimalikult palju huvigruppe.
 
 
Praegune rektor Volli Kalm tõi oma avasõnavõtus välja, et ülikool peab kokku leppima, kuhu soovitakse jõuda rahvusvahelistumises. Kalmu sõnul peaks välistudengite, õppejõudude ja võõrkeelsete õppekavade osakaal olema 20-25 protsenti. Margit Sutropi avakõnes jäi kõlama mõte, et paremate tulemuste saavutamiseks on vaja parandada tugistruktuuride koostöövõimekust ning muuta juhtimist kaasavamaks ja avatumaks.
Sutropi hinnangul peaks uuesti tõstatama paljud strateegilised küsimused, kas Bologna 3+2 õpe on jätkusuutlik, või peaks kaaluma 4+2 või 5-aastast integreeritud õpet.
Väitluse käigus küsis Kalm, kust võtta palkade tõstmiseks lisaraha, kui suurim palgatõus oli just Sutropi juhitavas valdkonnas. Sutropi väitel hakkavad akadeemiliste positsioonide palgad kohati alla jääma nende pedagoogide palkadele, keda selles samas ülikoolis õpetatakse.
Mõlemad rektorikandidaadid nõustusid, et algatatud struktuurireformidega tuleb jätkata ja doktorantide sissetulekut peab tõstma. Lisaks on nende arvates arusaamatu, miks ei võiks akadeemilise puhkuse ajal ainepunkte korjata.
Väitlust juhtis rektori valimiskomisjoni esimees, funktsionaalse morfoloogia professor Priit Kaasik, kelle sõnul on debati formaat 2003. aastast püsinud muutumatuna. Kuigi debatt on rektorivalimiste oluline verstapost, oli ülikooli aula pigem pooltühi.
Valimiskogu valib rektori valimiskoosolekul, mis toimub 30. märtsil algusega kell 12.00 ülikooli aulas.  Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest.

Lisa kommentaar