Karjääride järsud nõlvad ning veelombid võivad loomadele ja inimestele ohtlikud olla.
Marju Kuldmaa, Keskkonnaameti Tartu regiooni maavarade spetsialist

Sa oled siin

Riigimaal asuvad karjäärid vajavad korrastamist

  • Mõnikord jäävad karjäärid aastakümneteks seisma, sest huvi kaevandatava materjali vastu on väike. Foto: wikipedia.com

Eesti geoloogiakeskuse eelmise aasta uurimusest selgus, et Tartu maakonnas vajavad korda tegemist kümme riigimaal asuvat karjääri.
 
Enamik karjääre on unarusse jäetud rohkem kui 20 aastat tagasi. „Nõukogude Liidu üleminekuperioodil käis kõik teistmoodi. Riigifirmad läksid lihtsamini pankrotti, palju leppeid tehti suusõnaliselt ja üleüldine kontroll oli nõrgem kui praegu,“ ütles uurimuse projektijuht Ain Põldvere.
 
Põldvere on ühtlasi ka Eesti geoloogiakeskuse Tartu regiooni osakonnajuhataja. Tema sõnul on tore, et karjääri veekogudesse või nõlvadele tekivad uued elukooslused, sest loodus ei salli tühja kohta. „Samas põhjustab see ka parajat peavalu, sest haruldaste liikide elupaigas on maaparandustöid raske ja võib-olla isegi keelatud teha,“ lisas ta.
 
Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna sõnul oleneb karjääri probleemsus selle asukohast. „Mõnikord kipuvad inimesed mahajäetud karjääridest liiva varastama või siis oma prügi sinna viima. Iseenesest suuri probleeme pole olnud ja ühtegi avaldust või menetlust meile laekunud ei ole,“ ütles Türna.
 
Karjäärid võivad ohtlikud olla
 
Keskkonnaameti Tartu regiooni maavarade spetsialist Marju Kuldmaa ütles, et mahajäetud karjäärid on koledad. “Lisaks võivad karjääride järsud nõlvad ning veelombid loomadele ja inimestele ohtlikud olla,” sõnas Kuldmaa. Uurimuse järgi tuleks nii mõneski kaevanduses teha metsa, veekogu või puhkeotstarbelise maa rajamiseks lisatööd.
 
Uurimuse juhi Ain Põldvere sõnul saab praegu riigimaal mahajäetud karjäär tekkida vaid siis, kui kaevandamist teostav firma läheb pankrotti. Ta lisas, et mõnikord võivadki karjäärid seista aastakümneid, sest huvi kaevandatava materjali vastu on väike.
 
Uurimuse tellis keskkonnaministeerium ja see on Põldvere sõnul esimene omataoline vaatlustöö Eestis. „Eramaad pole riigi huviorbiidis ning uued karjäärid on registrisse lisatud, seetõttu vaadeldi ainult riigimaal asuvaid karjääre,“ lausus Põldvere.
 
Tartumaalt leiti kümme probleemset karjääri: Annikoru, Kabina, Kivinõmme, Lennuvälja, Preediku, Reinu, Selgise, Teilma, Tulimäe ja Välgi. Kaevandamistega on kokku rikutud 60,4 hektarit maad. Neist vajab tehnilist korrastamist ehk tasandamist ja paiguti süvendamist 19,3 hektarit. 

Märksõnad: 
Eesti
Toimetaja: 
Merilyn Säde

Lisa kommentaar