Viimase 11 aasta jooksul on krundi omanik, ehitusettevõte Nordecon soovinud koostatud detailplaneeringut mitu korda muuta ning ehitada krundile eramajade asemel hoopis mitmekorruselisi kortermaju. 

Sa oled siin

Sanatooriumi pargist saab väikeelamumaa

Tartu linn otsustas uue üldplaneeringu koostamisel, et palju vaidlustatud Raja 31a krundi ehk Sanatooriumi pargi maakasutuse juhtotstarbeks tuleb määrata väikeelamumaa, kuhu on lubatud projekteerida kahekorruselisi elamuid.  
 
Sanatooriumi park on 3000-ruutmeetrine krunt, mis asub Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku taga. Krundil asub aktiivselt kasutatav terviserada ning 1914. aastal ehitatud, nüüdseks unustusse vajunud kireva ajalooga Kallaste mõis.

Kortermajade ehitamisega suureneks Tartu Ülikooli kliinikumi ühispöördumise andmetel ümbruskonna inimeste arv ning selle tõttu omakorda õhusaaste ning müratase, mis segaks haiglapatsientide rahu.

Viimase 11 aasta jooksul on krundi omanik, ehitusettevõte Nordecon soovinud koostatud detailplaneeringut mitu korda muuta ning ehitada krundile eramajade asemel hoopis mitmekorruselisi kortermaju. Elanike seas on suur vastuseis korterite ehitamise vastu, Tartu linnavalitsuse dokumendi “Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ettepanekud ja linna seisukohad” põhjal koguti kokku 2012. aastal ligi kaks tuhat allkirja, et plaani ei muudetaks. Nüüdseks on linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond otsustanud, et krundi planeering jääb samaks, mis koostati 2005. aastal.
 
Kortermajade ehitamisega suureneks Tartu Ülikooli kliinikumi ühispöördumise andmetel ümbruskonna inimeste arv ning selle tõttu omakorda õhusaaste ning müratase, mis segaks haiglapatsientide rahu. Planeeritust suurema asula ehitamine tähendaks pargist loobumist, kuid vaikne ja turvaline naabrus on patsientidele ravikeskkonnana väga oluline.
 
Nordeconi Lõuna-Eesti piirkonna juhi Toomas Relli andmetel pole Raja pargi tulevik veel kindel. Relli meelest on vana detailplaneering, mis uuesti käiku läheb, koostatud üsna ebamõistlikult, kuid kui kohalik kogukond midagi muuta ei taha, siis ei jää neil muud üle.
 
Tartu linnavalitsuse üldplaneeringu- ja arenguteenistuse planeerija Jaanika Koppeli sõnul tuleb krunti nüüd detailsemalt planeerima hakata ja seejärel saab täpsemalt määrata, milline lõpplahendus välja näeb ning mis eesmärkidel seda kasutada saab. 
 
Raja 31a krundil asuv 1914. aastal ehitatud elamu seisab praegu tühjana. Viimased 11 aastat on krunt ja selle lähedal asuvad maa-alad kuulunud Nordeconile, kes on seisukohal, et nende algne, ühepereelamu sihtotstarve on aastatega ajale jalgu jäänud ning ei vasta sellisel kujul enam omaniku soovidele.
 
Raja pargi lähedal elav Aivar Kudak rääkis, et ümbruskonna inimesed on äraootaval seisukohal. Vana detailplaneeringuga on kõik elanikud arvestanud ning talle tundub, et see oleks vastuvõetav. Mõisamajast võiks Kudaki meelest saada ühiskasutatav hoone, kuid ta arvas, et see jääb pigem soovunelmaks.  
 
Mõisamaja puhul kommenteeris Nordeconi juht Toomas Rell, et kõige lihtsam on sellesse ehitada neli või viis korterit. Kui keegi sooviks hoone ära osta ning leiaks selle jaoks parema funktsiooni, näiteks ühiskondliku eesmärgiga, oleks ehitusettevõte kahe käega selle poolt.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar