Süda räägib üht, kuid mõistus teist. - Pauluse koguduse supiköögi perenaine Taimi Kosso

Sa oled siin

Supiköögis saavad süüa vaid puruvaesed

Kogudus tohib anda süüa vaid neile, kellel pole mitte mingisugust sissetulekut, ent see ei tähenda, et abivajajad tühjade kõhtudega jäävad.
 
Pauluse koguduse supiköögi perenaine Taimi Kosso pigistab tihti seaduse ees silma kinni. See tähendab, et ta toidab kõhud täis ka neil, kellel toidu saamiseks tegelikult õigust ei ole. „Süda räägib üht, kuid mõistus teist,” ütles Kosso.
 
Supiköögi perenaine võib toitu jagada nendele, kes on nimekirjas, mille linnavalitsus kogudusele saadab. Nimekirja saavad vaid need, kellel pole mitte mingisugust rahalist sissetulekut. Supiköögis käib näiteks naine, kelle pangakontole laekub 19 eurot kuus. Seaduse järgi on see piisav, et mitte tasuta toiduabi saada.
 
Kuu jooksul käib supiköögist tasuta süüa palumas umbes 70 inimest. Neist seitse saavad ametlikult tasuta toiduabi. Iga kuu lõpus peab supiköögi perenaine saatma linnavalitsusele aruande, kuhu on märgitud toidu kogused ning saajad.
 
Tartu linnavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Inge Kool märkis, et Pauluse koguduse supiköögis jagatakse vaid vältimatut sotsiaalabi. See tähendab, et toitu saavad vaid need, kellel puuduvad eluase, peavari ja regulaarne sissetulek. Kõhutäidet saavad abivajajad veel näiteks Toidupangast. Seal jagatakse toidupakke ka neile, kellel on küll igakuine rahaline sissetulek, millest aga toimetulekuks ei jätku.
 
Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Kristel Abel seletas, et riik eraldab omavalitsustele raha, mis on mõeldud toimetulekutoetuse maksmiseks kõigile, kelle sissetulek ei ole esmavajaduste rahuldamiseks piisav. Esmavajaduste hulka kuuluvad näiteks toit ja riided. Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele makstakse perekonna esimesele liikmele toimetulekutoetust 90 eurot kuus ning iga järgnevale liikmele 72 eurot kuus.

Märksõnad: 
EestiUudised
Toimetaja: 
Kärt Rebane

Lisa kommentaar