See vaidlus on üks suur peavalu kõigile ja ma loodan, et see laheneb juba varsti
Jarno Laur, Tartu abilinnapea

Sa oled siin

Supilinna selts nõuab linnalt üldplaneeringu muutmist

  • Suvine muruplats võib preaguseks olla küll lume all, kuid peagi kerkib sinna skandaalne korterelamu. Foto: Google Street View

Supilinna selts ja Tartu linnavalitsus vaidlevad mitmendat aastat Selleri tänava krundi planeeringulahenduse üle, kuid kavandatava korterelamu esimese korruse põranda kõrguse osas ei ole üksmeelele jõutud.
 
Supilinna seltsi juhatuse esimehe Mart Hiobi sõnul on tema jaoks arusaamatu, miks linnavalitsus ei ole nõus Selleri tänava krundile kavandatava hoone esimese korruse põranda kõrgust langetama.
 
Selle aasta juulis linnavalitsusele saadetud läkituses avaldas Hiob arvamust, et planeeringus kirjas olev põranda kõrgus tingib osaliselt maapinna täitmise vajadust. Tema sõnul suurendab see omakorda naaberkinnistute üleujutusohtu ja näeb visuaalselt inetu välja. “Tegemist on ebaõnnestunud planeeringulahendusega, mis kahjustab kõigi osapoolte huvisid,” lisas Hiob.
 
Hiobi hinnangul võiks kavandatava korterelamu esimese korruse põrand olla linnavalitsuse planeeritavast pool meetrit madalam. “Sellest piisaks Emajõe üleujutuste eemalehoidmiseks ja 10 cm-it jääks veel varugi,” tegi Hiob ettepaneku linnavalitusele saadetud kirjas.
 
Vältimatu samm
 
Selleri tänav 1 krundi detailplaneeringu korraldaja Ruth Kurssi sõnul tuleneb kavandatava korterelamu  maapinna tõstmise vajadus Tartu linna üldplaneeringust. Kurssi hinnangul on Emajõe suurveeseisu korral Supilinna üleujutuste oht väga suur. Kuna Selleri tänava krunt asub väga madalal maaalal, siis on maapinna tõstmine möödapääsmatu tegevus, selgitas ta.
 
 “Linnavolikogu ei hakka üldplaneeringut sellepärast muutma, et Supilinna seltsi arvates näeb planeeritava hoone madalam kõrgus visuaalselt kenam välja,” lausus Kurss. Ta lisas, et Selleri tänava kuivendamine on tehniliselt lahendatav tänu kuivenduse ja sademevee kanalisatsioonisüsteemi projektile, mis valmis koostöös Tartu Veevärgiga.
 
Tartu abilinnapea Jarno Lauri sõnul on linnaosa seltside aktiivsus imetlusväärne ja nende tähelepanekud vajalikud. Samas ei saa linnavalitsuse planeeringuteenistus alati kõiki ettepanekuid arvesse võtta. “See vaidlus on üks suur peavalu kõigile ja ma loodan, et see laheneb juba varsti,” lisas Laur.

Toimetaja: 
Siim Kaasik

Lisa kommentaar