„Liiklussaastel on südamehaiguste tekkele otsene mõju, ka Tartus“ sõnas Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu lektor Hans Orru.

Sa oled siin

Tartu linna põhiristmike saastetase ületab lubatud norme

  • Riia tänava algus Tartus. Foto: Aapo Haapanen
    Riia tänava algus Tartus. Foto: Aapo Haapanen

Tartu linna statistikast selgub, et lämmastikdioksiidi (NO2) saastetase Tartu linna põhiristmikel on Keskkonnaministeeriumi poolt sätestatud norme ületanud viimased neli aastat. Lämmastikdioksiidil on otsene mõju linnakodanike tervisele.
 
Eelmisel aastal mõõdeti lämmastikdioksiidi kontsentratsiooni kuueteistkümnes proovivõtukohas korra kvartalis. Vastavalt keskkonnaministeeriumi 2011. aastal jõustunud määrusele ei tohi välisõhu pideva seire korral lämmastikdioksiidi saastatuse tase ületada kalendriaasta keskmist rohkem kui kolmel korral. Ministeeriumi poolt sätestatud kalendriaasta keskmist piirväärtust 40 mikrogrammi kuupmeetris ületati 2014. aastal aga lausa kolmeteistkümnel korral. 
 
Kõige halvem on olukord suurte koormustega ristmikel, nagu Riia – Vabaduse ristmik, Riia – Kastani ristmik ning Narva maantee – Puiestee ristmik. Võrdluseks: kui väikese koormusega Raja tänaval oli lämmastikdioksiidi tase keskmiselt 11,6 mikrogrammi kuupmeetris, siis Narva maantee – Puiestee ristmikul ligi viis korda rohkem - 51,2 mikrogrammi kuupmeetris.
 
Eesti Keskkonnauuringute keskuse emissioonimõõtmiste grupi juhataja Aivo Heinsoo sõnul viitavad mõõtmistulemused nimetatud ristmikel suurele liikluskoormusele. Mingil määral mõjutab saastetaseme kasvu ka korterite ahjuga kütmine. Kokkuvõttes hindab Heinsoo linnaõhu kvaliteeti siiski heaks.
 
Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu lektor Hans Orru sõnul on lämmastikdioksiidil otsene mõju inimeste tervisele. Lämmastikdioksiidi kõrge osakaalu õhus põhjustab Orru sõnul suur liikluskoormus, väiksemal määral ka talvine kütmine. Orru viitas Mihkel Pinduse magistritööle, mis uuris suure liiklusintensiivsusega autotee läheduse mõju südamehaiguste ja hingamisteede kaebuste esinemisele Tartus. „Liiklussaastel on südamehaiguste tekkele otsene mõju, ka Tartus“ sõnas Orro. Pinduse magistritööst selgub, et isegi Tartu väikese liiklustiheduse puhul mõjutab tekkiv õhusaaste inimeste tervist. 
 
Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse peaspetsialisti Helve Arukase sõnul on olukorra parandamine linnavalitsuses üldine aruteluteema, mitte vaid keskkonnateenistuse küsimus. Olukorra parandamiseks teeb ettekirjutusi Arukase sõnul Keskkonnaministeerium. „Meie autode arvu piirata ei saa,“ sõnas Arukask. Arukase sõnul avaldavad oma mõju lisaks transpordile ka kütmine ja ilmastikuolud ja olukorda tuleb vaadata detailselt.

Märksõnad: 
Eesti
Toimetaja: 
Simon Suviste

Lisa kommentaar