Sa oled siin

Tartu linna teedele ei jätku asfalti

  • Tartu linnas ei jätku piisavalt asfalti, et alustatud teetöid lõpetada. Foto: Scanpix

Asfalteerimistööd Tartu linnas venivad, sest asfaldibrigaadid on tööga ülekoormatud ning asfalditehased ei tooda linnatänavate jaoks piisaval kogusel vajalikku segu.

“Eelmisel aastal oli Tartus Kesk tänaval Tamme kooli juures asfalt ligi kolmveerand aastat panemata. Nüüd on Soinaste tänav teekatteta seisnud juba pool aastat,” rääkis Tartu linna elanik Mart Tamm.

Tartlase Vallo Voldeko sõnul pole Tammelinna ja Veeriku linnaosas kõnniteid, kus turvaliselt jalga väänamata jalutada saaks. 

Linnamajanduse osakonna peaspetsialist Rain Kesperi sõnul alustab tee-ehitusega tegelev ettevõte Roadwest OÜ Tamme puiestee asfalteerimistöödega selle nädala jooksul.

“Lõplikud taastamistööd on veninud asfaldibrigaadide vähesuse ja suure töökoormuse tõttu,” ütles Kesperi.

Asfaltkatte paigaldajaid on Tartu linnas kokku viis. Asfalteerijad on Kesperi sõnul hõivatud suuremate objektidega ja seetõttu on Tartu linna kaevikute taastamine teisejärguline. “Tööd teostatakse esimesel võimalusel, kuid tööde järjekord on pikk,” tõdes Kesperi.

Rain Kesperi rääkis, et Tartu linnas on sel aastal kaevetöid alustatud 159 korral, kuid kõiki töid ei teostata asfaltkatetega teedel, mistõttu puudub täpne ülevaade, mitmel tänaval on tööd venima jäänud.

Kui trassitöid teostaks korraga nii trassi- kui ka teedeehituse litsentsi omav ettevõte, sujuksid Kesperi sõnul tööd ladusamalt.

“Hoopis suurem probleem seisneb aga selles, et asfaldibrigaadidel pole lihtsalt asfalti, mida paigaldada,” ütles Kesperi.

Tee-ehitusega tegeleva ettevõtte Roadwest OÜ juhataja Asko Vesteri sõnul on ettevõtte teedeehituses asfaldi puuduse tõttu jäädakse töödega maha umbes kaks nädalat ja Tartu linnas venib hetkel viie tänava ehitus. “Kui suurematest töödest jäi asfalti üle, siis saime selle endale,” ütles Vesteri. Tema sõnul oleks juurde vaja veel üht tehast, mis teeks asfalti ainult linnatänavate jaoks.

Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul õigustab asfaltbetoonitehase omamine ennast majanduslikult ära siis, kui aastas toodetakse vähemalt 50 000 tonni asfalti, kuid Tartu linna aastane asfaldivajadus on umbes poole väiksem.

Probleemid asfaldisegu kättesaadavusega Tartus on Pertensi sõnul ajutist laadi ja seotud Tartu linna lähedastel maanteedel toimuvate suuremahuliste asfalteerimistöödega.

“Kui tehas toodab parajasti segu konkreetsele asfaldibrigaadile, pole mõeldav tootmist korraks teisele seguretseptile ümber lülitada, sest selleks ajaks katkeks brigaadi töö ja see tooks kaasa lisakulutusi ning kvaliteediprobleeme,” ütles Eesti asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens.

Pertensi sõnul vajavad teetööd senisest paremat organiseerimist. “Asfalteerimistöid tuleks kavandada ajale, mil tehaste koormatus on väiksem,” ütles Pertens. Paljudel tehastel on tema sõnul olemas valmissegu punkrid, millesse saaks linna töödeks vajalikku segu ette toota, kuid selleks peaks segu tellima ajalise varuga.

Linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets kinnitas, et tänavune aasta on Tartu teedeehitajatele osutunud keeruliseks, sest vähese aja sisse on planeeritud palju tööd. “Samal ajal suurte teetöödega Tartu lähistel oli pool Tartu linna üles kaevatud. Linn rajab uut jahutustorustikku, pooleli on uue kaubamaja ehitus ja ka kommunaalsüsteemide ajakohastamine.”

Metsa sõnul on plaanis asfalditehaseid juurde teha ja läbirääkimisi välismaiste tehastega on juba alustatud. “Keegi ei taha ülal pidada seisvat tehast, sest see on kallis, kuid käesolev aasta näitas, et nõudluse tippaeg kestab piisavalt kaua ja viiest tehasest jääb väheks,” rääkis Mets

Mets lisas, et üle tuleb vaadata ka teetöödega tegelevad inimesed ja nende pädevused. “Nii Tööde tellijad kui ka tööde eest vastutajad peaksid olema oma töötajate suhtes nõudlikumad. Kuna suures plaanis vastutab linna teede seisukorra eest Tartu linn, tuleb tõhustada ka linnapoolset järelevalvet,” ütles Mets.

Märksõnad: 
Uudised
Toimetaja: 
Linda Eensaar

Lisa kommentaar