Kui tuleb üks humanitaar ja ütleb, et maja põleb, tulge appi, siis mis temaga ikka teha, kui raha anda. Tartu Linnavolikogu esimees Aadu Must

Sa oled siin

Tartu linnavõim eirab riigikontrolli ettepanekuid

  • Sagedaseim reservfondist toetuse saaja on kultuuriosakond. Foto: Freeimages

Eelmise aasta sügisel kritiseeris riigikontrolli audit Tartu linnavolikogu linna eelarve reservfondi rahade kasutamise ebaseaduslikkust. Kriitikale vaatamata ei kavatse linnavolikogu sel aastal muuta reservfondist raha maksmise korda.

 
 
Toona juhtis riigikontroll Tartu linnavolikogu tähelepanu linna eelarve koostamise ja täitmise korrale, mille järgi kasutatakse reservfondi raha vaid ettenägematute väljaminekute tegemiseks. 
 
 
Tartu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Ants Kase hinnangul võib linnavalitsus hakata raha ebaseaduslikult reservfondist jagama ka järgmisel aastal. Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva Kase sõnul pole riigikontrolli 2013. aastal Tartu linnavalitsusele saadetud ettepanekud, kus soovitatakse muuta rahastamine õiguspärasemaks, seni tulemusi toonud. 
 
 
Ootamatuid kulutusi on sagedamini kultuuris
 
Keskerakondlasest Tartu linnavolikogu esimehe Aadu Musta hinnangul ei saaks näiteks kultuuriüritusi rahastada vaid linna eelarvest, kuna kultuurivaldkonnas tuleb ootamatuid kulutusi sagedamini ette. „Kui tuleb üks humanitaar ja ütleb, et maja põleb, tulge appi, siis mis temaga ikka teha, kui raha anda,“ lausus Must, kelle sõnul pole kõiki kulutusi võimalik enne linna eelarve koostamist ette näha.
 
 
Kase sõnul oleks paljudel juhtudel võimalik reservfondiga kaetud kulutused siiski linna eelarvesse sisse kirjutada. Ta toob näiteks pensionile minevate ametnike tasude kompenseerimise, mida võiks teha otse linna eelarvest. „Reservfond on ikkagi ootamatuteks kulutusteks ja meie asi on tagada selle tõhusus,“ ütles Kask.
 
 
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattsoni sõnul aitab raha jagamine linna reservfondist mööda minna volikogu tahtest. Ta tõi näiteks olukorra, kus volikogu on otsustanud toetusi mitte maksta, aga kus linnavalitsus annab raha reservfondist volikogu seisukohast hoolimata.
 
Mattson rääkis, et toonane Tartu linnasekretär möönis juba 2013. aastal, et võimalus taotleda suvalisel hetkel reservfondist raha seab kahtluse alla kõigi ülejäänud toetuste maksmise korra. Musta sõnul on linnavolikogu reservfondist raha jagamise ebaseaduslikkusest küll teadlik, ent tema hinnangul vajab Tartu mitut paralleelset rahastamisallikat. Must jättis vastuseta küsimuse, kas Tartu linnavolikogu jagab raha õiguspäratult ka tuleval aastal.

Märksõnad: 
Uudised
Toimetaja: 
Anneli Kann

Lisa kommentaar