Sa oled siin

Tartu Tamme gümnaasium on ainuke tegevusloata kool Tartus

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) andmeil puudub Tamme gümnaasiumil tegevusluba, kuna kool pole alates 2015. aasta septembrist munitsipaalkool.
 
Ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo ütles, et Tamme gümnaasiumil puudub tõepoolest tegevusluba, kuna tegemist on riigikooliga. Hollo sõnul riigikoolidele tegevuslubasid ei anta. HTM-i välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo ütles, et koolitusluba antakse alati kooli pidajale, – munitsipaalkoolide puhul näiteks omavalitsustele, kus need asuvad. Hollo lisas. Ta ütles, et kuivõrd riigikoolid kuuluvad ministeeriumile, siis peaks ministeerium iseendale tegevusloa väljastama. “Seetõttu ongi see olukord niimoodi lahendatud, et riigikoolid moodustatakse ministri käskkirjaga,” sõnas Hollo. “Samamoodi antakse ka koolitusload ministri käskkirjaga,” sõnas Hollo.”
 
Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on tekkinud kummaline olukord, kus linnavalitsus peab munitsipaalkoolide tegevuslubade uuendamise eest ise hoolitsema. Raave ütles, et selle toimingu eest peab omavalitsus maksma 1500 eurot, sellal kui riigikoolidelt tegevuslubade uuendamist HTM ei oota.
 
Raave sõnul peab tegevusluba taotlev kool esitama HTM-is komisjonile erinevad dokumendid, nagu näiteks kooli põhimäärus, arengukava ja õppekava. Ta selgitas, et selle põhjal otsustab komisjon, kas koolil on tegevusloa saamiseks vajalikud tingimused täidetud või mitte. “Eeldatakse, et kuna riigikoolid on riigi omad, siis on neil kõik nõudmised täidetud,” ütles Raave.
 
Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson ütles, et kooli tegevuslubasid väljastades vaatavad ametnikud näiteks seda, kas kool täidab tervisekaitse nõudeid. Tõnissoni sõnul tehakse seda ka riigikoolide puhul. “Mis puudutab sisulisi asju, näiteks õppekava ja õppekorraldust, siis on riigil riigikoolide üle hoopis parem kontroll kui munitsipaalkoolide üle,” ütles Tõnisson. Ta ütles, et riigikoolide õppekavasid ja õppekorraldust küll kontrollitakse, kuid veidi teistsugusel moel kui munitsipaalkoole.
 
Välishindamiskomisjoni juhataja Hollo sõnul hinnatakse nii riigi- kui munitsipaalkoolide tööd samade kriteeriumite järgi. “Kui riik on teatud kriteeriumid loonud, siis loomulikult ta neid ise ka järgib,” ütles Hollo. Ta sõnas, et ühe kooliastme tegevusloa väljastamine maksab 500 eurot ehk kolme kooliastme peale kokku 1500 eurot. Hollo sõnul on olukord, kus üks kool peab tegevusloa uuendamise eest maksma ning teine mitte, paraku reaalsus, kuigi mõlemad on riigiasutused. “See pole ainuke menetlus, kus erinevad võimuasutused omavahel raha vahetavad,” lausus Hollo.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar