Pesti ütles, et kui Rehviliit rehve ära ei vii, tuleb neil ettevõttes lahendus leida ja rehvid taaskasutuseks oma ladustusplatsile Rootsi toimetada. See on tema hinnangul aga väga kulukas. 

Sa oled siin

Tartus kuhjuvad vanade autokummide hunnikud

Tonnide kaupa kuhjuvad autorehvide hunnikud on Tartus süvenev probleem, sest äraveo eest vastutav Rehviliit ei suuda praegu oma kohuseid täita ja võib lähitulevikus üldse tegevuse lõpetada.  

Selle aasta 31. augustist ei võta Jaama 72C jäätmejaam enam vastu vanu autorehve. Rehviliidu äraveo ootel on seal praegu ligi sada tonni rehve.  

Rehviliit vastutab ka Ragn-Sellsi jäätmejaama rehvide äravedamise eest, sest rehvide kogumise ja üleandmise leping on kahe ettevõtte vahel sõlmitud. Ragn-Sellsi turundusjuht Rainer Pesti ütles, et kuna jäätmejaam on võtnud kohustuse vanu autorehve vastu võtta, nad seda ka edaspidi teevad. Pesti sõnul ladustab firma praegu Klaasi tänava sorteerimiskeskuse territooriumil ligi sada tonni rehve, mis on ka maksimaalne kogus, mis territooriumile mahub.  

„Varsti on inimestel kaks varianti – visata rehvid metsa alla või tuua salaja mõnda rehvitöökotta,” ütles Taivere.  

Pesti ütles, et kui Rehviliit rehve ära ei vii, tuleb neil ettevõttes lahendus leida ja rehvid taaskasutuseks oma ladustusplatsile Rootsi toimetada. See on tema hinnangul aga väga kulukas. „Rehvide äraveo probleem Tartus aina suureneb,” ütles Pesti.  

Rehvide müügiga tegeleva ettevõtte AT Nobe juhataja Artur Taivere ametlikult vanu autorehve vastu ei võta. Firma juures asuval platsil hoiab Taivere kuhjas rehve, millele on paar korda hommiku saabudes lisa tulnud. Tema sõnul toovad inimesed, kellel vanu rehve kuskile viia ei ole, need öösel salaja AT Nobe platsile. „Varsti on inimestel kaks varianti – visata rehvid metsa alla või tuua salaja mõnda rehvitöökotta,” ütles Taivere.   

Rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme ütles, et liit ei suuda oma kohustusi täita mitme põhjuse kokkulangevuse tõttu. Rehviliidul puudub Eestis praegu keskne vaheladustusplats, sest eelmise platsi omanikuga sai leping läbi. Jaama 72C jäätmejaamast on Rehviliit paar rekatäit rehve toimetanud taaskasutuseks Leetu, koostööpartneri platsile. Millal järgmise rehvilaadungi minema saab toimetada, Kuurme hinnata ei osanud.  

Kuurme ütles, et Rehviliit vaevleb ka rahapuuduses. Keskkonnaministeerium on kinnitanud põhimõtte, et rehvide maaletoojad peavad vastutama ja tasuma taaskasutuse eest. Sellest põhimõttest ei pea rehvide maaletoojad ja tootjad aga Kuurme sõnul alati kinni. „Makstud on 100 ühiku rehvide eest, aga meie peame ära vedama ja taaskasutusse suunama 130 ühikut,” toob Kuurme näite.  

Kuurme sõnul on Rehviliidu rahamured tingitud ka suurest konkureerimisest MTÜ Rehviringlusega, kus on rehvide kogumise ja taaskasutamise tariif kõrgem. Rehviliit praegu endale tariifi tõstmist lubada ei saa. Kuurme sõnul võib Rehviliit lähitulevikus üldse tegevuse lõpetada. „Me ei suuda konkureerida, tariifi ei saa tõsta ega platsi pole – see ei ole jätkusuutlik,” ütles Kuurme. 

 

Lisa kommentaar