Täna võib iga suurem börsipaketiga kodumajapidamine tarbimise juhtimise abil vähendada oma igakuiseid kulusid 5-20 € võrra. Arvestades tööstuse või äri- ja teenindussektori mahtusid, võib sääst ulatuda kümnetesse või sadadesse tuhandetesse eurodesse.
Argo Rosis, TTÜ energeetikateaduskonna vanemteadur ja teadusprodekaan 

Sa oled siin

TTÜ ja Eleringi ühisuuring: elektritarbimise juhtimisega on võimalik kodumajapidamistes hoida kokku 15-20 eurot kuus

  • Täna tarbitakse 75% elektrist kodudes. Foto: Jelena Kull

TTÜ energeetikateaduskonna ja Eleringi koostöös on valminud uus uuring elektritarbimise juhtimisest. Uuringus analüüsiti  kahe aasta jooksul kolme olulist majandusharu: tööstussektor, äri- ja avaliku teeninduse sektor ning kodumajapidamised, viimastes tarbitud elekter moodustas  ligi 75% kogutarbimisest.
 
Uuring käsitleb dünaamilist tarbimist neis kolmes sektoris. Dünaamilise tarbimise juhtimises analüüsiti esmesena tarbimise hinnapõhist juhtimist, teisena elektrisüsteemi tootmise ja tarbimise tasakaalu, mida saab reguleerida tarbimise ajutise suurendamise või vähendamisega.
 
TTÜ teadlased jõudsid järeldusele, et tarbimise juhtimist on võimalik Eestis teoreetiliselt rakendada sõltuvalt aastaajast 200-400 megavati ulatuses ööpäevas. See moodustab ligikaudu veerandi Eesti tipptarbimisest. Eeldades, et tarbijad osalevad reguleerimisturul igapäevaselt üks kuni kolm tundi, mahus 300 MW, oleks tulu tarbimise juhtimise rakendamisest 60 eurot MW kohta. Tarbimise juhtimise turu maht võiks Eestis ulatuda 7-20 miljoni euroni aastas.
 
TTÜ tteadust ja uuringu autor Argo Rosin lisas, et elektritarbimise juhtimisega säärases mahus ei kannata tootmis- või  teeninduskvaliteet. Sääst saavutatakse sageli vaid ühe kuni kaheksa tunni jooksul ööpäevast 20 % sisselülitatud seadmete koordineeritud juhtimisega.
 
Analüüsiga on võimalik lähemalt tutvuda siin >>

Märksõnad: 
Eesti
Toimetaja: 
Terje Talv

Lisa kommentaar