Mehed sõdivad ja see meid otseselt ei huvita kas nad on parem-äärmuslased või mitte.
Kuido Külm, MTÜ Vaba Ukraina juhatuse liige

Sa oled siin

Ukrainlased saavad abi maailmavaatest hoolimata

  • MTÜ Pagulasabi aitab sisepõgenikke vajaduspõhiselt ja käest-kätte. Foto: iStockPhotos

Ukrainas on toimumas üks Euroopa viimase kümnendi suurimaid humanitaarkriise, mille leevendamiseks annavad oma panuse teiste hulgas ka kaks Tartu organisatsiooni: MTÜ Vaba Ukraina ja MTÜ Pagulasabi.
 
 
Poliitiline ebastabiilsus Ukrainas on kestnud tänaseks ligi aasta. Pealtnäha on riigis toimumas demokratiseerumisprotsess. Positiivseid arenguid varjutavad aga humanitaarkriis, suur sisepõgenike arv ning parem-äärmuslus. Lääneriigid ja abi pakkuvad mittetulundusühingud proovivad humanitaarkriisi leevendada. Eestis on selles vallas aktiivseimad MTÜ Pagulasabi ja MTÜ Vaba Ukraina.
 
 
Sisepõgenikud saavad abi käest kätte
 
 
MTÜ Pagulasabi annab peamiselt humanitaarabi inimeselt inimesele ehk, et abi toimetatakse ise kohapeale ning veendutakse, et see läheb õigetesse kätesse. Ühingu eestvedaja Eero Jansoni sõnul on humanitaarolukord Ukrainas väga raske. „Sisepõgenikud on koondatud ühiselamutesse, kus tuntakse puudust esmavajalikest tarbeesemetest“, ütles Janson. Janson lisab, et antav abi on suuresti vajaduspõhine ning olukorraga tutvutakse kohapeal.
 
 
Ukraina riigi tegevust kommenteerides möönab Janson, et riiklik humanitaarabiprogramm ei tööta ning sisepõgenike elutingimuste parandamine võtab liiga kaua aega. “Alles sellel esmaspäeval võeti vastu seadus, mis lubab sisepõgenikul töötada oblastis, milles ta varjupaika saab“, ütles Janson. Varem jagati töölubasid vaid sissekirjutuse põhjal oblasti piires. Janson ei näe ette olukorra paranemist ka pärast sellel pühapäeval toimuvaid valimisi.
 
 
Abi saavad kõik
 
 
MTÜ Vaba Ukraina tegeleb militaar-meditsiinilise abi saatmisega nii Ukraina armeele kui ka para-militaarsetele vabatahtlike üksustele. „Konflikti rahunemist rindejoonel näha ei ole“, ütleb MTÜ Vaba Ukraina üks juhte Kuido Külm. Samas tekitab küsitavusi nii abi militaarne iseloom kui ka para-militaarsed rühmitused, kes abi saavad. Nimelt on mainitud üksustel tihti parem-äärmuslik taust. Antud probleemi kommenteerides ütleb Külm, et ideoloogiline läbilõige Ukrainas võitlevatest üksustest on väga kirju ning MTÜ Vaba Ukraina aitab kõiki võitlevaid mehi. Sellised on ka rahvusvahelised humanitaarabi andmise põhimõtted. „Mehed sõdivad ja see meid otseselt ei huvita kas nad on parem-äärmuslased või mitte“, ütles Kuido Külm.
 
 
MTÜ Pagulasabi eestvedaja Eero Janson jäi olukorrale hinnangut andes kidakeelseks. “Vahel püütakse militaar-varustuse saatmist peita avalikkuse ees humanitaarabi sildi taha“ ütles Janson.
 
 
Kui võrrelda kahele organisatsioonile tehtud annetusi, siis MTÜ Vaba Ukraina on kogunud heategevuskontserdi „Eestist Ukrainale“ kaasabil üle 200 000 euro. MTÜ Palgulasabi on saanud annetustena selle kõrval tagasihoidlikud 11 000 eurot.
 
 
Parem-äärmuslaste triumf vähetõenäoline
 
 
Ukraina poliitilist olukorda kirjeldades ütles Tartu Ülikooli politoloogia õppejõud Karmo Tüür, et demokraatlikud parteid saavutavad eeloleva pühapäeva valimistel Ülemraadas tõenäoliselt enamuse. “Parem-äärmuslased võivad saada küll koalitsiooni, kuid võimalused selleks on väga väikesed“, väitis Tüür. Tema sõnul võib demokraatide ja parem-äärmuslike jõudude vahel tekkida tõsisem konflikt siis, kui sõda Ida-Ukrainas läbi saab.
 

Märksõnad: 
Välisuudised
Toimetaja: 
Ivika Saaroja

Lisa kommentaar