“Loov klassiruum” sai alguse ankeetküsitlusega, milles uuriti koolide seisu digipädevuses ja -taristus. Pärnu Mai kooli asedirektori Kaja Tammetalu sõnul sai nende kool projektist olulist abi.

Sa oled siin

Uus internetikeskkond aitab õpetajaid ja õpilasi

Tänavuse kooliaasta alguseks valmis Tallinna Ülikooli teadlastel koostöös üldhariduskoolide õpetajatega uus internetikeskkond LePlanner.
 
Uus virtuaalne õpiruum LePlanner on üks osa kaheaastasest projektist “Loov klassiruum”, mis algselt kaasas üle Eesti 20 üldhariduskoolide õpetajat.
 
Projekti ühe eestvedaja, Tallinna ülikooli vanemteadur Mart Laanpere sõnutsi näidati projektiga, kuidas klassiruumis toimuv saab olla koostöö. Laanpere sõnul on kahjuks paljudes Eesti koolides tavaks, et õpetaja peab loengut ja õpilased saavad sõna minimaalset. Projekti mõte oli aidata õpetajatel mõelda, kuidas kasutada tundides uuenduslikke õpetamise võimalusi. Kahekümnest õpetajast koosnev töörühm mõtles välja loovaid lahendusi, katsetas oma kooli õpilaste peal, täiendas vajadusel ning viimaks lisas materjalid LePlanneri veebileheküljele. “Kindlasti oli meie projekt edukam kui suur osa europrojekte,” rääkis Laanpere. Ta lisas, et LePlanner on veel arendusjärgus, kuid kasutada saavad seda kõik juba kõik huvilised.

 
“Näen, et programmi läbinud õpetaja Triin Tiisler julgeb väga esinduslikult ja väga ebatraditsiooniliselt kujundada oma klassiruumi ja stunnid,” ütles Prants.

 
Kõikidel Eesti alg-, põhi- ja keskkoolidel oli võimalus projektis osaleda. “Loov klassiruum” sai alguse ankeetküsitlusega, milles uuriti koolide seisu digipädevuses ja -taristus. Pärnu Mai kooli asedirektori Kaja Tammetalu sõnul sai nende kool projektist olulist abi. “See, et õpilane Facebookis oskab midagi teha, ei tähenda, et ta on pädev erinevate programmide käsitlemisel,” ütles Tammetalu. Ta lisas, et juba paari aasta pärast peavad 9. klassi õpilased lõpueksami sooritama osaliselt arvutis, mis paneb kooli uuenduslike lahenduste suunas mõtlema. Tammetalu sõnul tutvustab Mai kooli õpetaja Heli Salundi “Loova klassiruumi” õpetust uue aasta alguses ka naaberkoolide.
 
Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants ütles, et “Loova klassiruumi” kogemus mõjutas ka nende kooli tundide ülesehitust. “Näen, et programmi läbinud õpetaja Triin Tiisler julgeb väga esinduslikult ja väga ebatraditsiooniliselt kujundada oma klassiruumi ja tunnid,” ütles Prants. Ta lisas, et tagasiside lapsevanematelt uuendusliku metoodika vastu on positiivne.
 
Eesti koolipsühholoogide ühingu esimehe Triin Kahre sõnul eeldab digiseadmete kasutamine koolitöös kindlasti läbimõeldud juhendamist. Ta lisas, et lastele peab õpetama, millised on internetimaailma ohud, seega eeldab interneti kaasamine õppetöösse nii õpetaja kui ka vanemate poolset juhendamist ja kontrolli. Internetikeskkonnast LePlanner leiab õppematerjale reaal-, humanitaar- ja isegi kästitöö ainete jaoks, mille koostasid 20 projektis osalenud õpetajat.
 
LePlannerit ja üleüldselt projekti “Loov klassiruum” rahastas Euroopa Liit ja kokku saadi toetust 33 349 eurot.

Märksõnad: 
Uudised

Lisa kommentaar