Sa oled siin

Võrtsjärves suureneb Peipsi tindi populatsioon

  • Tindikala on olulisim toit kohale. Foto: kalateave.ee
  • Tindilevik teeb Võrtsjärve kaluritele pigem rõõmu. Foto: delfi.ee

Sajandi alguses väljasuremisohus olnud Peipsi tindi populatsioon Võrtsjärves on viimase paari aastaga märgatavalt suurenenud.
 
Kolme aasta tagused Võrtsjärve vee-elustiku seireandmed näitavad, et tinti leidus kolmes püügikohas üheteistkümnest. Vähearvukate liikide sekka lugesid teadlased tindi ka aastatel 2008 ja 2010. Ent tänavused andmed näitavad juba midagi muud.
 
Kuigi selle aasta aruanne pole veel lõplikult valmis ega avalik, kinnitasid Maaülikooli teadurid Arvo Tuvikene ja Ain Järvalt, et sel sügisel püüti tinti kõikjalt üle järve. Vanemteadur Tuvikese sõnul võib värskeimate seireandmete põhjal tinti võrrelda lausa särje ja latikaga, mis on aga Võrtsjärve arvukamad liigid.
 
Ühest vastust, miks tint Võrtsjärves levima on hakanud, ei oska teadlased anda. Ent nii Tuvikene kui Järvalt sõnavad, et järelikult on järves olnud tindile sobivad kudemistingimused ning piisavalt paljudel tintidel on kudemine hästi õnnestunud. „Tint eelistab puhast ja külmemat vett,“ selgitas Järvalt. „Suhteliselt külm suvi on aidanud kaasa kevadise põlvkonna elujäämisele. Teisest küljest võib oletada, et lainetuse tagajärjel sogaseks muutunud vesi on raskendanud röövkaladel tindi kättesaamist.“
 
Just röövkalad, eriti koha, on need, kes suurenenud tindipopulatsioonist kasu lõikavad. Nimelt on tindimaim kõige olulisem toit kohale, kõige väärtuslikumale kalaliigile Võrtsjärves. „Selleks, et koha pärast esimest suve suureks kasvaks, peab ta augustis üle minema röövtoidule,“ ütles Järvalt. „Vastasel juhul ei ela enamik neist talve üle. Miks just tindimaim? Sellepärast, et teiste kalade samasuvised maimud ei mahu väiksele kohale suhu. Ta saab ainult tinti süüa.“
 
Kuigi Võrtsjärves tinti ei püüta – nii väikse silmaga võrku, kuhu tint sisse jääks, ei tohi sealsed kalurid kasutada –, teeb tindilevik Võrtsjärve kalurile Uuno Piirile rõõmu, sest tint on tema ühe peamise tuluallika koha põhitoit.
 
Teisest küljest mõjub tindirohkus kehvasti veekvaliteedile ehk hapnikurikkusele. Nimelt toitub tint loomsest planktonist, mis omakorda hoiab veekogus vetikate vohamist kontrolli all. Seega, mida rohkem tinti, seda rohkem saavad vetikad vohada. Kasvuperioodi lõpus vajuvad vetikad veekogu põhja ning hakkavad lagunema, mille käigus eraldub süsihappegaas ning vesi muutub talve eel hapnikuvaesemaks.

Märksõnad: 
Uudised
Toimetaja: 
Linda Eensaar

Lisa kommentaar