Sa oled siin

Inimeste parem ravimite käsitlemine vähendab keskkonna saastamist

Ravimijääkide sattumine keskkonda on tõsine probleem, mis kahjustab nii taimi kui ka loomi. Samas saab iga inimene ise kaasa aidata mure lahendamisele, vabanedes õigesti vanadest ravimitest.
 
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) inseneriteaduskonna Tartu kolledži lektori Egge Haiba sõnul ei tohi vanu ja kasutult seisvaid ravimeid kanalisatsiooni ega prügikasti visata, sest vastasel juhul satuvad need lõpuks reovette. 
 
Haiba tõi välja, et ravimijäägid, mis on sattunud reovette, jõuavad ka omakorda reoveesettesse. Reoveesette komposti kasutatakse väetisena nii haljastuses kui põllumajanduses, kuid paraku ei suuda reoveepuhastusjaamad reoveekäitlemisel eemaldada kõiki ravimijääke. Ravimijäägid satuvad keskkonda heitveega ning reoveesette kasutamisel väetisena, mõjutades nii vee- kui maismaaökosüsteeme.
 
Haiba lisas, et iga inimene saab vähendada ravimite sattumist keskkonda, võttes endale kohustuse viia nende mittevajalik ülejääk apteeki. Ta rääkis, et kõik apteegid võtavad kodanikelt vastu ravimite ülejääke, et toimetada need jäätmekäitlusettevõtetesse. Haiba lisas veel, et samuti on igal inimesel endal võimalus viia vanad ja kasutult seisvad ravimid lähedal asuvasse jäätmejaama.
 
TalTechi inseneriteaduskonna Tartu kolledži direktori Lembit Nei sõnul on üheks rohtude loodusesse sattumise vältimise viisiks komposti põletamine, mida tehakse näiteks Jaapanis. Nei lisas, et selline komposti töötlemine läheks Eestis liiga kulukaks. Nei rääkis, et lisaks inimesele mõeldud ravimitele satuvad loomade väljaheidete kaudu keskkonda ka veterinaarravimid.
 
Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) direktor Erki Lember sõnas, et CWPharma projekti teadlased uurivad ravimijääkide sattumisest loodusesse, kuid lõplikke tulemusi pole veel tulnud. Ta lisas, et sama projektiga on proove võetud ka Pärnu lahest ja Paide lähistelt.
 
Lemberi sõnul on loodusest ravimi leidmisel raske kindlaks määrata, missuguse rohuga on tegemist. Määramismetoodika on läbitöötamisel ning sellega tegeletakse Soomes. Lember lisas, et veel on raske kindlaks määrata, missugune mõju võib ravimijääkidel olla inimesele.

Märksõnad: 
Uudised
Toimetaja: 
Armas Riives