Sa oled siin

Energiafirma rajab Hiiumaa rannikule meretuulepargi kohalike vastuseisule vaatamata

  • Tuulepark.

Nelja Energia jätkab Eesti suurima meretuulepargi rajamisega Hiiumaale ning teeb riigikohtu ettekirjutuste kohaselt täiendavad uuringud keskkonnamõjude hindamiseks. Tuulepargi vastu protesteerivad kohalikud elanikud ja MTÜ Hiiu Tuul.
Planeeritav tuulikupark on üks Euroopa suuremaid. Eesti Energia tütarettevõte Nelja Energia arendab tuuleparki võimsusega 700 megavatti, mis on üle kahe korra võimsam kui kõik senised Eesti maismaale rajatud tuulepargid kokku.
Hiiumaa elanikke ja keskkonnaaktiviste koondav MTÜ Hiiu Tuul eestvedaja Inge Talts märkis, et mereplaneeringu menetlemine pole olnud piisavalt põhjalik, samuti pole arvestatud paljude kodanike soovi, et suurt tuuleparki ei tuleks Hiiumaa lähistele merre.
Juba 2009. aastal kogusid kohalikud elanikud eelmise tuulepargi rajamise vastu 8000 allkirja. Toona lõpetati tuulepargi planeeerimine.
Augustis jõustus riigikohtu otsus, mis tühistas Hiiu maavanema 2016. aasta mereplaneeringu. Kohus leidis, et keskkonnamõjude strateegiline hindamine oli puudulik. Hiiu maakond oli olulised keskkonnamõjud jätnud hindamata põhjendusega, et Nelja Energia kavatsusi nagu tuulikute arv ning nende suurus pole veel teada. Samuti ei teinud maaülikooli teadlased nõuetekohast hindamist Natura aladele ning ohustatud liikidele.
Kohtu seisukoht oli, et keskkonnamõju hindamise eesmärk peab olema mõjutada arendusi varases järgus, mistõttu ei ole plaanide puudumise argument pädev. Kohus tühistas ainult tuuleenergia planeerimise osa, muus osas jääb mereplaneering kehtima.
Nelja Energia emafirma Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on plaan  tuulepark Hiiumaa ranniku äärde rajada endiselt jõus. Energiafirma plaanib võtta arvesse riigikohtu suuniseid ning teha vajalikud keskkonnahindamised, et tuulepark siiski rajada.
„Riigikohtu lahend ei ütle kindlasti seda, et seal tuuleenergiat arendada ei tohiks,“ ütles Kärmas. Otsus suunab arendajaid esitama täpsemaid analüüse ja uurima konkreetsemaid mõjusid juba keskkonnamõjude strateegilise hindamise faasis.
 
Majanduslikult kasulik
Planeeritav tuulikupark on üks Euroopa suuremaid. Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Läänemeri ja Eesti rannik oma olemuselt väga hea koht tuuleenergia arendmiseks.
Tuult on piisavalt ning lained, jääolud talvel, meresügavus ja muud vajalikud tingimused on paljudes kohtades sobilikud meretuuleparkide rajamiseks. „Suurimad võimalused Eestis tuuleenergia arendamiseks ongi seotud meretuuleparkidega,“ selgitas Kärmas.
Iseäranis soodne koht on Hiiumaa looderannikul asuvad meretuulepargi alad ning tuuleparkide rajamise vastu on aastaid huvi tundnud mitmed ettevõtted. Kümme aastat tagasi algatas Kanada ettevõte Greta Energy Inc projekti, mis oleks Hiiumaa ranniku lähedale rajanud 500-megavatise võimsusega tuulepargi.
Toona heitsid kohalikud ettevõttele ette elukeskkonna reostamist ja elektritoodangu täies mahus välisturule viimist. Kahe aasta jooksul kogus vastuseisu eestvedaja Kristi Ugam 8000 kohaliku elaniku ja Hiiumaaga seotud inimese allkirja, et planeerimine peatada.
Nelja Energia arvestab planeeritava pargi maksumuseks kaks miljardit eurot. Sellele lisandub augustikuise kohtuotsusega määratud keskkonnamõjude hindamise uuringute maksumus, mille suurust ettevõtjad veel öelda ei oska.
Nelja Energia juht Martin Kruus on varasemates meediakajastustes korduvalt välja toonud suure investeeringu positiivse mõju Hiiumaa majandusarengule, tööhõivele ja elektrienergia varustuskindlusele. Kruus on varasemalt lubanud kohalikele Hiiumaa elanikele 15-protsendilist soodustust tuuleparki investeerimisel.
Hiiu vald sõlmis 2017. aasta suvel koostöölepingu Nelja Energiaga, et tuulepargi arendamisele kaasa aidata. Hiiu valla vallavanem Reili Rand on lepingut nimetanud Hiiumaale kasulikuks ning Nelja Energia soovi kogukonda panustada tähelepanuväärseks. Loo valmimise ajaks ei õnnestunud Hiiu vallalt ajakohast kommentaari saada.
Hiiu valla elanike seas leidub hulk meretuulepargi kriitikuid. MTÜ Hiiu Tuul asutati 2015. aastal Hiiumaale meretuuleparkide rajamise ära hoidmiseks. Hiiu Tuule eestvedaja Inge Taltsi sõnul on MTÜ-l 50 liiget, kes on veendunud, et Hiiumaa rannikule ei ole vaja tuuleparki. Ta viitas ligi kümme aastat tagasi kogutud 8000 allkirjale. „See on väga selge hiidlaste ja Hiiumaa sõprade seisukoht: me peame Hiiumaa looduse säilitamist väga oluliseks,“ ütles Talts.
 
Keskkonnamõjusid tuleb hinnata
Nelja Energia emaettevõtte Enefit Greeni juht Kärmas põhjendas tuulepargi vajalikkust keskkonnasäästliku energiatootmisega. „Laiemalt võttes on taastuvenergia arendamine ja tootmine kasulik ühiskonnale tervikuna, kuna see on keskkonnahoidlik,“ selgitas Kärmas.
Inge Talts ja Hiiu Tuul on vastupidisel seisukohal. „Tööstuslikus mahus tuuleenergeetika ei ole keskkonnasäästlik, sest suurenevad kompensatsioonivajadused, tuleb teha väga suuri investeeringuid taristu loomiseks jne,“ ütles Talts. Ta lisas, et tuulepark on väga suur tööstusettevõte ning juba ühele tuulegeneraatorile aluse tegemine nõuab merepõhjas suurt pinnase ümberpaigutamist. Sellega kaasneb põhjataimestiku ja -elustiku kahjustamine ning kestev mõju vibratsiooni, merepõhjas elektromagnetväljade tekke ja merepõhja soojenemise näol.
Hiiu Tuul kaebas koos Emmaste valla ja üheksa kohaliku elanikuga tuulepargi rajamise aluseks oleva 2016. aastal jõustunud Hiiu maavanema mereplaneeringu kohtusse. Vaidlus jõudis riigikohtuni, mis andis augustis jõustunud otsusega õiguse Hiiu Tuulele.
 

Märksõnad: 
Eesti
Topic: 
Olemuslood
Toimetaja: 
Ode Maria Punamäe

Lisa kommentaar