Avaleht Sisukaart Liigu põhisisu juurde

OnlyFansi sisuloojad pistavad rinda ühis­kondlike stigmade ja sisu lekkimisega

Elo Kook | Fotod: Pexels

Illustreeriv pilt. Foto: Pexels
Illustreeriv pilt. Foto: Pexels

OnlyFansi platvormile erootilist või pornograafilist sisu loovad naised on oma karjääriotsuse läbi mõelnud, ent toovad välja ka riske, näiteks ühiskondlikku negatiivset suhtumist ja sisu lekkimist, leidis Kerli Soe oma bakalaureusetöös.

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudeng Kerli Soe uuris oma bakalaureusetöös OnlyFansi platvormile erootlist ja pornograafilist sisu loovate naiskasutajate sisuloome põhimõtteid, strateegiaid, eneserepresentatsiooni ning platvormiga seotud võimalusi ja riske. “Mul tekkis huvi teada, mis neid naisi motiveerib OnlyFansi sisu looma. Meedias ei ole neile endile eriti kõlapinda antud, räägitud on kitsamatest teemadest, näiteks palgast või fotode lekkimisest,” avas Soe oma uurimishuvi tausta. Vaadatud ei olnud Soe sõnul ka platvormi kasutamise telgitagustesse: kuidas see toimib, milliseid strateegiaid sealsed sisuloojad kasutavad ning mis üldse on platvormi eesmärk. Bakalaureusetöö valimi moodustas kümme naissoost OnlyFansi kasutajat, kes toodavad kas erootilist või pornograafilist sisu ning kellega Soe viis läbi individuaalintervjuud.

Mis üldse aga on OnlyFans? Veebilehe enda kirjelduse järgi on tegemist sotsiaalse platvormiga, mis aitab erinevate žanrite sisuloojatel teenida enda loomingu pealt tulu ja luua suhteid fännibaasiga (OnlyFansi kodulehekülg, i.a). Kuigi OnlyFansis leidub igasugust sisu, alates trennivideotest kuni toiduretseptideni, on suur osa platvormile postitatud materjalist oma olemuselt erootiline ja pornograafiline. Soe intervjueeritavate hulgas oli nii neid, kes teenivad OnlyFansi sisuloomega hobikorras lisaraha kui ka neid, kelle jaoks see on põhitöö.

Läbimõeldud on nii postituste tegemine kui ka jälgijaskonnaga suhtlemine

Soe poolt intervjueeritud OnlyFansi sisuloojad kasutavad oma tegevuses erinevaid strateegiaid. Peamised sisuloome põhimõtted olid aga kõigil intervjueeritud naistel ühesugused: kuutasu eest näevad jälgijad vähemalt pesus ja bikiinides fotosid, kuid privaatsõnumites rohkema sisu nägemiseks peab jälgija enam raha välja käima. Oma OnlyFansi konto promomiseks kasutavad sisuloojad teisi sotsiaalmeedia platvorme nagu Instagram või Twitter. OnlyFansi avalehele postitavad naised fotosid või videomaterjali, kus keha on rohkem kaetud ning privaatsõnumites müüakse paljastavamaid fotosid. Fotode ja videote hinnad sõltuvad nende sisust ning on sisulooja enda määrata.

Üksikud sisuloojad kasutavad oma jälgijatega suhtlemiseks ka kommunikatiivseid strateegiaid. Näiteks kutsutakse “personaliseeritud” mass-sõnumiga oma jälgijaid lisatasu eest rohkem sisu ostma. Kuigi suhtlus jälgijatega hoitakse minimaalsena, rakendavad OnlyFansi sisuloojad neis erinevaid võtteid, näiteks flirtivat kõnepruuki ja emotikone. Samuti kasutavad nad erisuguseid hellitavaid hüüdnimesid, näiteks “baby” või “armsake”. Ent siin jookseb ka piir – jälgijaid ei kutsuta sama nimega, millega oma elukaaslast.

Digitaalne jalajälg kui pitser tulevikule?

Mis aga motiveerib inimesi OnlyFansis enda erootilisi fotosid ja videoid jagama? “Peamine põhjus on raha,” leidis Soe oma uuringule tuginedes. Intervjuude põhjal on sisuloojate keskmine palk 1440 eurot kuus, ent see on kuude lõikes väga kõikuv. “Minu jaoks oli veidi üllatav ka see, et mitmed intervjueeritud naised loovad sisu, sest see annab neile enesekindlust ning võimaluse olla oma kehaga rohkem kontaktis,” lisas töö autor. Mõned intervjueeritavad tõid välja ka isafiguuri puudumist või väärkohtlemist lapsepõlves ning seostasid seda oma OnlyFansi karjääriga.

“Riskidest rääkides rõhutasid intervjueeritavad mitmel korral seda, et OnlyFansi postitamine on läbimõeldud otsus ja nad on riskidega arvestanud,” ütles Soe.

Sisuloojad on teadlikud ka potentsiaalsetest ohtudest ja oma digitaalsest jalajäljest. Mõned üksikud neist on postitatavatel fotodel ja videotel ka ilma näota ning tegutsevad kasutajanime alt, mille järgi ei saa neid identifitseerida. Samuti on sisuloojaid, kes fotode töötlemise käigus eemaldavad kehalt äratuntavad märgid, näiteks tätoveeringud. Põhjuseks tõid kaks sisuloojat hirmu tuleviku ees: kardeti, et OnlyFansi kuulsusega kaasneb stigma ja seetõttu võib tulevikus olla keerulisem muud tööd leida. Üle poolte intervjueeritavatest olid kokku puutunud ka sisuloome lekkimisega. Varguse ohvriks langenud naised tõid negatiivsena välja seda, et Ühendkuningriikides asutatud platvormiga seotud probleemides on võimalik pöörduda vaid advokaadi poole, sest politsei ja veebikonstaabel ei saa nende hinnangul sellistes küsimustes abiks olla. “Riskidest rääkides rõhutasid intervjueeritavad mitmel korral seda, et OnlyFansi postitamine on läbimõeldud otsus ja nad on riskidega arvestanud,” ütles Soe. Siiski peavad OnlyFansi sisuloojad platvormi pigem turvaliseks, sest veebilehe klienditeenindus tegeleb neile saadetud probleemidega kiiresti.

Lähedased, jälgijad ja ühiskond suhtuvad OnlyFansi siuloomesse erinevalt

Perekond ja sõbrad on üldjuhul kas sisulooja tegemiste suhtes toetavad või ei ole neid tegemistesse pühendatud. Mõne sisulooja vanemad näiteks ei tea, millega tütar tegeleb, sest kardetakse vanemliku muretsemise, eelarvamuste ja suhtumise muutuse pärast. Elukaaslased on intervjueeritavate hinnangul toetavad. Mõnel juhul panustasid nad ka OnlyFansis raha teenimisse: kas siis tehes üheskoos videoid vahekorras olemisest või aidates oma teisel poolel jälgijatega suhelda. “Naised tõid välja, et jälgijatel on elukaaslasi keerulisem mõjutada ja manipuleerida odavamat hinda pakkuma. See oli minu jaoks väga üllatav avastus,” märkis Soe.

Sisuloojate hinnangul on nende OnlyFansi jälgijaskond üldiselt viisakas, annab positiivset tagasisidet ning konstruktiivseid soovitusi ja ideid postitusteks. Seeläbi mõjutavad kasutajad ka sisuloomet, sest intervjueeritavad tegid selle najalt järeldusi, millist sisu toota. Teisalt aga tunnetasid intervjuusid andnud naised seda, et jälgijad suhtuvad neisse kui madalamatesse isikutesse või isegi omanditesse.

Intervjueeritavad tajusid, et eestlased näevad OnlyFansis tegutsevaid naisi madalamate ja rumalamatena, kelle eesmärgiks on vaid kiirelt raha teenida. Sarnane kuvand on nende hinnangul OnlyFansi sisuloojatel ka meedias, kus neid kirjeldatakse negatiivse alatooniga ning tuuakse palju esile keha müümist ja sissetulekut.

Seksitöö ja OnlyFansi sisuloome on intervjueeritavate sõnul Eestis tabuteema. Intervjueeritavad tajusid, et eestlased näevad OnlyFansis tegutsevaid naisi madalamate ja rumalamatena, kelle eesmärgiks on vaid kiirelt raha teenida. Sarnane kuvand on nende hinnangul OnlyFansi sisuloojatel ka meedias, kus neid kirjeldatakse negatiivse alatooniga ning tuuakse palju esile keha müümist ja sissetulekut. Mõne intervjueeritava hinnangul kardetakse seksuaalsusest ja OnlyFansiga seonduvast laiemalt rääkida. Vaatamata negatiivsele ühiskondlikule hoiakule arvavad OnlyFansi sisuloojad aga, et platvormist, seksitööst ja nendega seotud teemadest tuleks rohkem ja mitmekülgsemalt rääkida. Eriti toodi välja just tehnilisi küsimusi, nagu privaatsusseadeid, ja ohte, näiteks fotode lekkimist. “Kui inimesed on tööd tehes rõõmsad ja see kedagi ei kahjusta, siis tuleks seda võtta kui iga muud tööd ning rääkida selle võimalustest ja ohtudest,” leidis Soe. “See aitab nii sisuloojatel kui ka jälgijatel olla paremini kursis oma õiguste ja kohustustega.”

Kerli Soe bakalaureusetööga “Eesti OnlyFansi naissoost kasutajate kogemused erootilise ja pornograafilise sisu loomisel” saab tutvuda siin: http://dspace.ut.ee/handle/10062/82492.