Organisatsioon

ÜTI organisatsioonikultuur on koostöine ja interdistsiplinaarne. ÜTI on töötajate enesetäiendamist, teadmiste jagamist soosiv organisatsioon. ÜTI on töötajate arvult mõnevõrra suurem üksus kui täna. Professoreid on 7-8.

Instituudi põhitegevused on efektiivselt ja kvaliteetselt toetatud. ÜTI tugistruktuur on kujundatud vastavalt üliõpilaste ja akadeemilise personali, õppetöö ja teadustöö vajadustele. Tugitegevused on väärtustatud ja piisavalt mehitatud. Instituudi ja ülikooli kesksed tugitegevused toimivad kooskõlas.

Töötajad on rahul ja tunnevad, et nii ÜTI kui ülikool neid väärtustavad. ÜTI töötajaid iseloomustab teadlik tervisekäitumine ning organisatsioon toetab seda vastava töökorralduse ja -keskkonna loomisega.

Erialased üliõpilasorganisatsioonid on tegusad ja tugevate traditsioonidega.