Ülevaatlikult ÜTI visioonist ↓

Ülevaatlikult ÜTI visioonist ↘

ÜTI, see on:

 • distsipliinide lõimija, teooria, õpetamise ja praktika teaduspõhine ühendaja
 • juhtivekspert ühiskonna- ja kultuuriprotsesside mõtestamisel
 • inimlik ja hooliv, akadeemilist arengut toetav keskkond
 • tuumkompetentsid:
  • sotsioloogia
  • ajakirjandus ja kommunikatsioon
  • kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu
  • andme-, info- ja meediapädevus

Õpe instituudis

 • teaduspõhine õpe ÜTI tuum­kompetentside kaudu
 • koolitame toime­võimekaid kodanikke ja ühiskonda muutvaid professionaale
 • aktiivne ja ennastjuhtiv õppija
 • praktilised projektid ühiskonna probleemide lahendamiseks

Teadus- ja arendustöö

 • aktiivne ja sütitav teadustegevus
 • regulaarsed särina­konverentsid ja suminarid
 • järelkasvu teadlik inkubatsioon
 • distsipliinide lõimimine ja teaduse praktikaga ühendamine
 • aktiivne teadus­kommunikatsioon
 • teaduspõhine panus poliitikate kujundusse ja ettevõtete arengusse

Organisatsioon

 • koostöö ja inter­distsiplinaarsus
 • enesetäiendus ja areng
 • mõtestatud ja väärtustatud tugitegevused
 • hoolimine ja iga töötaja väärtustamine
 • teadlik tervisekäitumine

Ruum ja töökeskkond

 • kaasaegne keskkond heasoovliku ajaloolise auraga majas
 • e-teel koostöö üle maailma

Loe ÜTI visioonist lähemalt ↓