ÜTI visioon aastaks 2030

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ehk ÜTI näeb tulevikku järgmise kümne aasta perspektiivis alljärgnevalt:

Instituudi põhitegevused on õppe- ja teadustöö ning nende kaudu Eesti ühiskonnale vajalike ekspertteadmiste pakkumine. ÜTI eelarve on piisav ÜTI põhitegevuste sooritamiseks. Instituudi õppe- ja teadustööd toetab kvaliteetne ja kaasaegne infrastruktuur. Muuhulgas kindlustatakse peamiste andmetaristute jätkusuutlik areng: Euroopa Sotsiaaluuring, Rahvusvaheline Laste Heaolu-uuring jt.