Õpe instituudis

ÜTI väärtustab õppimist ja õpetamist. Õpe on kvaliteetne ja nõudlik. Õpe toimub kõigil kolmel õppetasemel, jätkame oma vastutusvaldkondades (ajakirjandus ja infolevi; sotsioloogia) tipptasemel. Õppetöö on teaduspõhine, koondunud instituudi ülaltoodud tuumkompetentside ümber.

Õppekavade arendus on dünaamiline, ühiskonna ja erialateaduste arengutest lähtuv. Õppekavade sisustamisel arvestame tööturu vajadustega ning kujundame profiile tuleviku tööturu tarbeks. Koolitame toimevõimekaid kodanikke ja võimestame professionaale, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ning suutelised maailma mõistma ning mõtestatult muutma. Meie tudeng on aktiivne osaleja, motiveeritud ja ennastjuhtiv õppija.

Õppetegevus on optimaalselt ja kestlikult rahastatud. Õppejõududele on loodud võimalused end arendada ja oma potentsiaali parimal viisil rakendada, sh õpetamisoskuste arengu ja järjepidevuse kaudu.

Muudame õppimise paindlikumaks, sh nn mikrokraadide lisamisega (koostöös välisülikoolidega). Sotsiaalteaduste doktoriprogrammi raames õpetame kahte eriala: meedia ja kommunikatsioon, sotsioloogia. Doktoriõpe on seotud uurimisrühmadega.

Tudengite ja instituudi töötajate ühiste praktiliste projektide kaudu panustame erinevate organisatsioonide arengusse sihiga lahata ja lahendada Eesti ühiskonna probleeme. Üliõpilased ja vilistlased osalevad instituudi teadus- ja arendustöös.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe lõpetajad.